Ceny uranu ale rostou, proto zapomenutá myšlenka znovu ožívá. Postarala se o to česká geologická firma Timex Zdice a australská společnost Uran Limited. „My jsme odborný garant, Uran Limited jsou naším spoluinvestorem,“ uvedla Olga Bubníková z Timex Zdice.

„Myslím si, že když starý důl spravili a vysázeli tam stromky, je to škoda. Samotná těžba by mi ani nevadila,“ řekla Drahoslava Laštovičková z Brzkova. Její sousedka Soňa Bartušková je spíš proti: „Ale stejně to neovlivním.“ „Zastupitelé jednotlivých obcí budou projednávat, zda povolí průzkumný vrt,“ uvedl polenský starosta Jindřich Skočdopole.

„Průzkumné práce by probíhaly čtyři roky, samotná těžba je reálná v horizontu deseti let,“ sdělil Jiří Pecka, starosta Jamného a dodal: „Je pravděpodobné, že to zastupitelstvo zamítne.“ „Zásoby zřejmě budou méně bohaté než v Rožné, ale dopad na životní prostředí bude velký. Jsme malá obec, žijeme poklidný život a dopad těžby by ho narušil,“ uvedl starosta obce Věžničky Miloslav Vomela.

Právě o zmiňovaný důl Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku měli Australané zájem už dříve. Jednalo se dokonce o dvě australské firmy. „Ano, firmy z Austrálie měly zájem na Rožínce prosperovat. V žádném případě by ale nemohly působit do čtyřiadvacátého patra těžby. Navrhli jsme jim tehdy možnost provést průzkum pod tímto patrem,“ upřesnil Břetislav Sedláček pověřený řízením odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, který má důl Rožná na starosti.

Jak dále Břetislav Sedláček upozornil, konečné rozhodnutí je u takovýchto projektů na vládě. Pokud by se zahraniční investoři rozhodli pro těžbu a získali svolení vlády, museli by například v dole Rožná investovat přibližně šest set milionů korun jen na přípravu těžby.

Zpráva o možném obnovení těžby v okolí Polné a Přibyslavi vyvolala odmítavé reakce u ekologických organizací. „O jaderné energetice se často hovoří jako o „čisté“. Ale než k ní dojde, musí se vytěžit právě uran, jehož těžba „čistá“ není,“ upozornila Jana Vitnerová z ekologického sdružení Arnika.