„Rozhodně to není o tom, že bychom se dostali do nebezpečného stavu, ale prostě některé snímky, takzvané radiogramy nemají tu citlivost, kterou potřebujeme," vysvětlil. Nyní se proto ve dvou odstavených blocích pořizují nové radiogramy, které by měly podezření na netěsné svary u reaktorů odstranit. „Předpokládám, že nám nic neočekávaného neukážou, zatím nám nic takového neodhalily," řekl Miloš Štěpanovský.

Na snímky, které nezřetelně zobrazovaly objekty, se přišlo při detailní kontrole. Provozovatel elektrárny, společnost ČEZ, totiž usiluje o prodloužení povolení provozu prvního bloku. To původní končí se závěrem letošního roku, po třiceti letech od jeho spuštění. A vedení Dukovan předkládá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dokumentaci nejen o svém nejstarším reaktoru, ale také o třech ostatních.

I přes komplikace se snímky však politici za fungováním a rozvojem elektrárny stojí. Dokázala to čtvrteční návštěva poslanců z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Akce se zúčastnil rovněž hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD). „Na pomezí Vysočiny a jižní Moravy se jaderné energetiky nebojíme, ale naopak ji podporujeme," potvrdil.

Poslanci přislíbili, že budou usilovat o schválení stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách, které by mohly ČEZu přípravu výstavby pátého dukovanského bloku výrazně usnadnit.