Kraj Vysočina od příštího školního roku zavádí stipendijní motivační opatření zaměřené na posílení zájmu mladých lidí o vyučení ve vybraných profesích.

„Stipendium po dobu tříletého studia učebního oboru na střední škole by mělo pomoci zvýšit zájem dětí i jejich rodičů o učební obory. Jsme si vědomi, že struktura uchazečů o práci v regionu neodpovídá poptávce zaměstnavatelů. Stavební a strojírenské obory jsou dlouhodobě perspektivní a dobře financované,“ sdělila krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

Řádově 500 učňů

Zmiňovaný motivační příspěvek pohybující se řádově ve stovkách korun by se podle krajských radních měl týkat osmnácti učebních oborů zařazených do dvou skupin podle měsíční výše poskytovaného základního stipendia. To by mohlo ročně pobírat až pět stovek učňů.

Vyplácet se bude pololetně. Navíc, pokud student navštěvující jeden z podporovaných oborů získá vyznamenání, dostane prospěchové stipendium ve výši až tisíc korun pololetně. „Ovšem pouze za splnění několika podmínek,“ upozornil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jednou z nich je požadavek, aby žák neměl v tomto období žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku. Kraj na stipendia vyčlenil v budoucím rozpočtu částku ve výši zhruba 1,5 milionu korun.

„Jsme připraveni tuto částku povýšit, pokud bude o obory skutečně vyšší zájem a budeme mít od regionálních úřadů práce zpětnou vazbu o vyrovnávání nabídky a poptávky po řemeslných profesích. Předpokládáme, že vedle kraje budou i nadále fungovat stipendijní podpory komerčních firem, které mají na Vysočině určitou tradici a jsou důkazem skutečného zájmu o nové pracovníky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

Podle ředitelů učilišť na Žďársku by plánované krajské opatření skutečně mohlo přivést do učebních oborů více žáků. Velmi pozitivně záměr hodnotí například i ředitel Střední technické školy ve Žďáře nad Sázavou Josef Crha. „Stipendia by mohla zvýšit nejen zájem studentů o učební obory, ale také je motivovat k lepším studijním výsledkům,“ nechal se slyšet Crha s tím, že na škole se řemeslům věnuje jen asi třicet procent studentů z 530, zbytek tvoří budoucí maturanti.

Stabilně není zájem o obory jako slévač, kovář nebo lakýrník, a to i přes tu skutečnost, že je po nich na trhu práce vysoká poptávka.

----------------

Koho podpoří?

Přehled krajem Vysočina podporovaných učňovských oborů, skupina A:
měsíční stipendium 700 Kč

-modelář
-slévač
-nástrojař
-obráběč kovů
-kovář
-jemný mechanik
-kameník
-tesař
-zedník
-pokrývač
-pekař
-řezník-uzenář

-klempíř, malíř a lakýrník
(tyto tři jen ve školách, které současně nenabízejí autoobory)

skupina B:
měsíční stipendium 400 Kč
-strojní mechanik
-instalatér
-elektrikář
-elektrikář – silnoproud

zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina

ZLATA PTÁČKOVÁ