„Staneme se jediným dodavatelem zinkových dílů pro celou skupinu Hettich. Posouváme se k sofistikované výrobě s daleko vyšší odborností,“ říká jednatel společnosti Hettich ČR Oldřich Pól.

Kdy se začala psát historie Hettichu?
Hettich byl založen v roce 1888, Karl Hettich tehdy vyvinul a zkonstruoval stroj takzvaný „Buckmaschine“ a provedl mechanizaci výroby kotevních háčků do kukačkových hodin ve Schwarzwaldu. Když v roce 1928 vyvinul August Hettich výrobní linku pro klavírní závěsy, vstoupil do země technických novinek a nastavil výhybky pro dnešní obor činnosti skupiny podniků v nábytkářském průmyslu. S velikou odvahou riskovat založili bratři Paul, August a Franz Hettich v roce 1930 v Herfordu novou společnost a přestěhovali tak své výrobní aktivity do oblasti s tradicí výroby nábytku. Časem se výrobky měnily. Dnes vyrábíme techniku pro nábytek. Od roku 1966 je hlavní sídlo firmy v Kirchlengernu ve východním Vestfálsku. Skupina podniků Hettich je ve stoprocentním vlastnictví rodiny. Dnes je ve vedení společnosti čtvrtá generace zastoupená Andreasem Hettichem.

Hettich ČR vyrábí a dodává nábytkové kování. Do kolika zemí světa dodává své produkty?
Společnost má celkem 38 poboček a více než 100 zastoupení po celém světě. Výrobní podniky jsou ale pouze v Německu, Španělsku, USA, Číně, Indii a v České republice, právě ve Žďáře nad Sázavou. Žďárský závod dodává komponenty pro sesterské podniky a je plně zodpovědný za prodej výrobků v České republice a na Slovensku.

Můžete porovnat chování českého a zahraničního zákazníka?
Evropští zákazníci očekávají vynikající kvalitu za odpovídající cenu. Jisté specifikum tvoří trhy Japonska a Jižní Koreje, kde je tolerována nulová chybovost. Možná, pokud bychom se podívali na koncového zákazníka, který zpracovává nábytkové kování, tam bychom rozdíl našli. V Čechách se stále ještě setkáváme s klienty, již hledí více na cenu než na kvalitu. Takže proto máme teď poměrně velkou konkurenci v importu z Číny a Turecka. Právě jejich kování tu nachází větší uplatnění než třeba v zahraničí, zejména v západní Evropě, ale kupodivu třeba i v Číně. Největší trh, který nám teď roste v rámci skupiny Hettich, je právě Čína a Indie. Takže paradoxně Hettich expanduje hodně a nejvíce v Číně, ale zpět do Česka se importuje čínské zboží. Trochu to ukazuje ten zmiňovaný rozdíl mezi koncovými zákazníky tady v Čechách a případně v zahraničí.

Kolik má Hettich ve Žďáře momentálně zaměstnanců?
V současné době zaměstnává na 650 lidí.

Zvyšujete odbornost svých zaměstnanců?
Hettich má propracovaný systém školení pro zaměstnance, spolupracujeme s mateřskou společností, dceřinými firmami, dále s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, s Česko-německou hospodářskou a průmyslovou komorou a dalšími externími partnery. Naši lidé prochází pravidelnými školeními a systémem vzdělávání. Každý ze zaměstnanců má možnost navštěvovat bezplatně jazykové kurzy anglického a německého jazyka. Loni byla vyhlášena soutěž Zaměstnanec roku, vítěz se účastnil několikatýdenní stáže v německé mateřské společnosti.

Co musí takový uchazeč o práci v Hettichu splňovat?
Ideální zaměstnanec je člověk technicky vzdělaný a zručný, který chce pracovat. A je loajální ke svému zaměstnavateli. Bohužel současný trh práce takovéto lidi nabízí ve velmi omezené míře. O loajalitě mluvím z toho důvodu, že zaměstnanci, kteří ve firmě nepracují delší dobu, k ní žádný vztah nemají. Nevytvoří si jej. Pracují u nás půl roku až rok a pak jdou zase někam jinam.

Poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích je také na Vysočině velká. Nabídka nepokryje poptávku. Kde tedy nové zaměstnance získáváte?
Vychováváme si je sami. Jsme dlouholetým partnerem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou. Náš stipendista Josef Vrbka dokonce letos vyhrál republikové finále v programování CNC strojů a v loňském roce velice úspěšně reprezentoval Kraj Vysočina na soutěži Mladý tvorca v Nitře s projektem Stirlingova motoru. Všem studentům nabízíme atraktivní stipendijní program, mnozí z nich jsou již našimi úspěšnými zaměstnanci. V rámci zmiňovaného programu se studentům během praxe nebo brigády věnuje zkušený mistr odborného výcviku, což jim přináší praktické znalosti a dovednosti. Těm šikovným zajišťujeme a financujeme několikatýdenní stáže v Německu. Vložené prostředky do programu z minulých let se nám nyní vrací. Mnozí z bývalých stipendistů už nyní pracují na místech techniků výroby nebo segmentových manažerů. Na druhou stranu rádi bychom rozšířili počet našich stipendistů. Problém je v tom, že o studium na odborných technických školách a učilištích je dlouhodobě mezi žáky na základních školách malý zájem, a proto dnes firmy bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil.

Také se každoročně prezentujete na žďárském Festivalu vzdělávání, pořádáte Den otevřených dveří…
V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 16. září 2016, si firmu Hettich prohlédlo na tři tisíce návštěvníků. Na tuto akci navazuje projekt Otevřená firma – kdokoliv z veřejnosti má možnost využít komentovaných úterních prohlídek výroby. Zároveň musím zmínit projekt Den otevřených firem Žďárska, na kterém již třetím rokem úspěšně spolupracujeme s partnerskými firmami ze Žďáru nad Sázavou. Organizujeme do všech podniků odborné exkurze pro žáky základních a středních škol a tím jim pomáháme orientovat se na pracovním trhu a směřovat svoji profesní kariéru do lokality Žďáru. Společně zajišťujeme dopravu a připravujeme soutěž o atraktivní ceny. Akce se koná v termínu Festivalu vzdělávání a hlavním mottem je přiblížit Žďár nad Sázavou mladým lidem jako zajímavé místo pro jejich budoucí profesní rozvoj.

Podporuje Hettich ve Žďáře nějaké sportovní, kulturní a podobné akce či aktivity na Žďársku, potažmo Vysočině?
Podporujeme sociální aktivity našich zaměstnanců. V roce 2015 to bylo devatenáct projektů, loni již šestatřicet. Šlo o místní, občanská sdružení a nadace, v nichž naši zaměstnanci působí jako dobrovolníci. Na tyto projekty jsme vynaložili celkem 486 tisíc korun. Jedná se například o podporu mnoha venkovských sborů dobrovolných hasičů, TJ Sokol a Orel Žďár nad Sázavou, regionálních fotbalových klubů, bruslařského klubu, basketbalového týmu, klubu orientačního běhu i cyklistiky. Co se týká občanských spolků a zájmových organizací, jen tak namátkou si vzpomínám na velmi aktivní maminky z Malé Losenice, Spolek rodičů Paprsek z Bobrové anebo třeba na rybáře z Pokojova. Dále podporujeme dětské sportovní kluby Základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě a Základní školy Přibyslav a občanská sdružení pomáhající handicapovaným lidem. V poslední době jsme předali do Domova Kamélie v Křižanově na 450 kusů pracovních bavlněných trik a velmi rádi jsme se připojili k charitativnímu cyklistickému projektu Aleše Wasserbauera s názvem Na kole Žďárskými vrchy. Sociální odpovědnost chápeme jako základní prvek naší firemní kultury.

K zodpovědnému chování náleží i nakládání s odpady. Jak velký důraz klade Hettich na ekologii a ochranu životního prostředí?
Ochraně životního prostředí je věnována v Hettichu ČR velká pozornost. V rámci firmy máme pro každou oblast ochrany životního prostředí pověřenou osobu – poradce pro odpady, pro chemické látky, pro ochranu ovzduší a vodstvo, kteří společnými silami a ve spolupráci se zaměstnanci společnosti zodpovídají za monitorování celého environmentálního systému. Každoročně podnik prochází dvěma externími audity, které provádí Elektrotechnický zkušební ústav a mateřská společnost Hettich. Hettich v České republice dále provádí dva interní audity. Prošli jsme vždy úspěšně, o čemž svědčí opětovně získaný certifikát EMAS a ISO 14001.

Jaké plány do budoucna Hettich ČR má?
Plány rozvoje Hettichu ČR e do budoucna byly nastartovány ambiciózně, je připravena řada projektů skupiny Hettich. Nicméně musíme respektovat aktuální stav na trhu práce, na Vysočině je tři a půl procentní nezaměstnanost. To je jedna věc. Druhý aspekt je ochota lidí pracovat ve vícesměnném provozu. Vzhledem k tomu, že máme množství zakázek, které je potřeba zpracovávat právě v tomto režimu, dostáváme se do problému.

Jak společnost řeší tento stav?
Zaváděním automatizovaných či poloautomatizovaných systémů výroby. Stroj se neptá, zda je pátek večer nebo pondělí ráno, může pracovat pořád. V budoucnu ani nás tento koncept nemine. Nakonec zmíním jeden našich z ambiciózních projektů. V roce 2018 se staneme kompetenčním centrem tlakového lití zinku, tedy jediným výrobcem v rámci skupiny Hettich. Využijeme speciální know-how, které užíváme po celou dobu existence Hettichu ČR. I z tohoto důvodu bude jednodušší přemístit tuto výrobu ze sesterské firmy v Německu a rozšířit výrobní kapacity zde ve Žďáře. Staneme se tedy jediným dodavatelem zinkových dílů pro celou skupinu. Bude to pro nás velká změna. Posouváme se sofistikované výrobě s daleko vyšší odborností.

Víte, že?

Skupina Hettich je jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování. Sídlem a domovem rodinného podniku Hettich je Kirchlengern v Německu. Právě tam vznikají návrhy na nábytkové kování. Jeden z výrobních podniků je umístěn i v České republice, konkrétně ve Žďáře nad Sázavou. Své uplatnění v něm našlo na 650 zaměstnanců.