Týká se to obcí Dolní Cerekev, Cejle, Hojkov, Milíčov, Nový Rychnov a Rohozná. V poslední jmenované obci se setkání od 16 do 20 hodin uskuteční. Vybrán byl místní myslivecký sál.

„Pracovníci SÚRAO představí plánované metody průzkumu. Například půjde o hydrometeorologický či geofyzikální průzkum pomocí několika stanovišť, kde budou k vidění nejrůznější geologické pomůcky a nářadí, vzorky hornin ze všech uvažovaných lokalit, geologické mapy a 3D modely," uvedla Ivana Škvorová z oddělení komunikace správy úložišť.

Návštěvníci se budou moci zeptat na vše, co se průzkumů týká a dozví se geologické zajímavosti o lokalitě. „Připravený bude i koutek pro ty, kteří zde budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si rýžování českých granátů," dodala Škvorová.

Účastníci mohou využít organizovaný mikrobusový svoz, který je dopraví ze všech dotčených obcí tam i zpět. „Podrobnosti o svozu zaslala SÚRAO na všechna obecní zastupitelstva i do poštovních schránek všech domácností," poznamenala Škvorová.

První etapa zahrnuje podle informací Správy úložišť pouze povrchová a přípovrchová měření a odběry vzorků pomocí ručního nářadí. „Nijak neovlivní běžný chod obcí ani životní prostředí. Získané informace poslouží k vyhodnocení vhodnosti vybraných lokalit a jejich zúžení pro další etapu průzkumu," tvrdí zástupkyně správy úložišť Škvorová.