Jak se vám tedy v roce 2015 dařilo?
Uplynulý rok byl pro naši firmu velice úspěšný. Měli jsme po šesti letech růstu zatím rekordní ekonomické výsledky. Tržby loni činily zhruba 1,37 miliardy korun, v zisku jsme překročili hranici 200 milionů korun.

Jaké byly vaše největší trhy?
Na východě Rusko a Čína, na západě Německo, Švýcarsko, pak Francie, Itálie, Velká Británie a Nizozemí. Největší růst prodeje jsme loni zaznamenali v Číně a pak také v USA, kde se nyní začínáme více rozvíjet. Zakládáme tam pobočku, podobnou, jaké už máme v Rusku a v Číně.

S kým se podle vašeho názoru nejlépe spolupracuje?
Každá země a kultura má svoje klady i zápory, ale především záleží na tom, na jakou firmu narazíte. Je to v lidech, ne v zemi. Ale musím říct, že se svými největšími partnery vycházíme velmi dobře, a to se také odráží na výsledcích. Což je ta vůbec nejlepší zpětná vazba.

Můžete si dovolit odmítnout nějakého zákazníka, pokud by s ním byla hodně problematická spolupráce?
Můžeme. Například za předpokladu, že neustále mění své zadání, má špatnou platební morálku… Ideální situace samozřejmě je, když máme práce tolik, že si můžeme zákazníky vybírat a dávat přednost těm prověřeným, se kterými je bezproblémová spolupráce. Záleží také na vzájemném pochopení zákazníka a dodavatele i na tom, zda jde o zákazníka, anebo o obchodního partnera.

Většina vaší produkce míří do zahraničí, kolik jí zbývá na český trh?
K českým zákazníkům putuje asi třetina objemu naší výroby. To ale neznamená, že všechny tyto výrobky zůstanou v České republice. Například pro AERO Vodochody dodáváme součástky pro generální opravy jejich letounů, a ty pak oni dodávají svým zákazníkům do zahraničí. Podobné je to třeba s firmou ČZ Strakonice, která produkuje turbodmychadla, k nimž jí vyrábíme přesné odlitky turbínových kol. Oni je pak dodávají třeba do USA nebo do Ruska. Jedná se tak o nepřímý vývoz, který z těch, dejme tomu, třiceti procent našich výrobků pro české zákazníky zahrne tak dvacet. Dá se tedy říci, že u nás v republice nakonec zůstane odhadem deset procent naší výroby. Příkladem jsou například dekantační odstředivky pro čistírny odpadních vod nebo potravinářské provozy, pomocí nichž se oddělují pevné části od tekutiny.

Máte v republice nějakou větší konkurenci?
Záleží na tom, o jaké odvětví naší výroby jde. Z hlediska letecké techniky, což jsou letecké motory, startovací systémy či klimatizační systémy, v České republice konkurenci nemáme. Co se týče přesného lití, některé firmy se jím u nás zabývají, ale my profitujeme z toho, že máme největší slévárnu pro přesné lití v republice. Konkurence tedy není zvlášť silná a většina těchto našich výrobků míří na export. Silná konkurence v rámci České republiky je však v přesném strojírenství, kde vyrábíme podle zadávací dokumentace zákazníků. Jde například o dílce turbín, elektrických motorů a generátorů nebo třeba také mamografů. Podobně zaměřených společností je v republice hodně.

Můžete si vůbec dovolit nějakou chybu?
Neměli bychom, samozřejmě. Jsme ale jenom lidé, nejsme stroje. Když nedosáhneme stoprocentního stavu, musí být alespoň na devětadevadesát procent, ale zároveň se musí jednat jen o výjimku. Myslím si však, že v tomto ohledu máme u nás i v zahraničí pověst ve spolehlivosti a kvalitě zakázek velmi dobrou. Na české poměry jsme spíše větší firmou, ale zahraniční partneři nás vnímají jako menší. A cení si na nás právě toho, že se chováme pružně, pokud je třeba něco ve výrobě nebo na výrobku změnit. Velké zahraniční koncerny obvykle nejsou ochotny na poslední chvíli dělat nějaké dodatečné změny. Jsem si jist, že i díky této vstřícnosti získáváme další zakázky.

Čím zahraniční i český trh nejčastěji zásobujete?
Největší objem naší výroby tvoří letecká technika, takže jde o dodávky pro letouny a vrtulníky. Dodáváme zákazníkům startovací systémy pro startování hlavních motorů a pohon leteckých generátorů pro dodávku elektrické energie do palubní sítě. Z té loňské necelé 1,4 miliardy korun tržeb je přibližně 700 milionů právě za dodávky letecké techniky.

Plánujete aktuálně nějaké další rozšiřování výroby?
V předchozích dvou letech jsme rozšiřovali leteckou techniku a slévárnu přesného lití, takže momentálně nic dalšího přistavovat nehodláme. Chystáme se pokračovat v investicích do nových technologií. Loni se v letecké divizi rozjížděla technologie povlakování turbínových lopatek ke zvýšení životnosti přístrojů letecké techniky a také jsme zavedli výrobu ozubených kol v leteckých přesnostech, takže jsme investovali především do speciálních strojů. Pořídili jsme například vakuovou a žíhací pec pro odlévání přesných odlitků ze speciálních slitin. Takové odlitky pak mohou pracovat i při teplotách kolem tisíce stupňů, třeba v leteckých motorech či průmyslových turbínách.

Loni jste ale například přebudovali i rozvody přímo v areálu firmy…
To bylo vylepšení s ohledem na ekologii. Zastaralé vytápění areálu uhlím a s parními rozvody tepla jsme nahradili vytápěním plynem a teplovodními rozvody. Je to v souladu s novou evropskou normou pro ekologii. Byl to poměrně nákladný projekt, a když sečtu naše loňské investice do nových technologií, ekologie a inovací našich výrobků, dělá to zhruba 200 milionů korun. Důležité jsou pro nás rovněž certifikace, například loni se nám podařilo získat certifikaci od čínského leteckého civilního úřadu pro náš nový typ startovacího systému. A protože tyto systémy patří k naším nejprodávanějším výrobkům, otevírá nám to dveře pro další projekty v Číně.

Speciální certifikaci vyžaduje každý stát, do kterého své výrobky vyvážíte?
Máme certifikaci od evropského leteckého civilního úřadu, který uznává řada států. Některé země, a to se týká především velmocí jako Rusko, Čína nebo USA, však vyžadují certifikaci od jejich úřadu. Jsme rovněž držiteli certifikátů velkých zahraničních koncernů, které si nás chtěly prověřit, různých systémových certifikátů a řady dalších. Všechny je třeba dodržovat, kontrolovat, obnovovat…

Co to obnáší?
Stojí nás to hodně úsilí a také peněz, ale znamená to pro nás výhodu, protože když jsme schopni doložit jakýkoliv certifikát, pomůže nám to jednodušeji získat nové zákazníky. Pro ně takový certifikát znamená, že se na nás a kvalitu našich výrobků mohou spolehnout.

Máte problém s tím sehnat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců?
Neustále potřebujeme šikovné obráběče, konstruktéry nebo technology. Zásadní problém se zaměstnanci zatím nemáme, ale díky navyšování a zkvalitňování práce a také techniky musíme mít kvalifikované lidi, kteří by s novými stroji uměli efektivně pracovat. Z tohoto důvodu pořádáme i různé rekvalifikační kurzy, aby naši zaměstnanci mohli stále rozvíjet svoje profesní znalosti. Máme také výhodu v tom, že spolupracujeme se Střední školou Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Tam probíhá teoretické výuka a mají tam i dílny, u nás pak už studenti procházejí praxí jak v našem středisku praktického vyučování, tak přímo v provozech.

To znamená, že se žáci učí přímo pro vaši firmu, případně je i podporujete, například formou stipendií?
Kdo se pro nás učí, může získat prospěchové stipendium a také má garanci příštího zaměstnání, pokud je úspěšný a zručný. Naštěstí se zájem o technické obory začíná zvyšovat, když to srovnám s dobou před nějakými pěti či šesti lety. Tehdy jsme byli rádi, když se podařilo naplnit obor, nyní si už do firmy můžeme vybírat nejšikovnější studenty. Kromě učiliště, střední školy spolupracujeme rovněž s Vysokým učením technickým v Brně a plánujeme také s Vysokou školou polytechnickou z Jihlavy.

První brněnská strojírna v Bíteši je dlouholetý tradiční výrobce a zaměstnavatel a je už pevně zakotven v povědomí veřejnosti. Nemělo by ale přece jenom v názvu spíše figurovat slovo bítešská?
Návrhy, abychom se přejmenovali na První bítešskou strojírnu, tady také byly. Ale my ctíme tradici, tedy skutečnost, že naše mateřská společnost v Brně byla založena již před dvěma sty lety. Řada našich zákazníků na tuto tradici slyší, ale abychom lidi tolik nemátli, firma se celým názvem jmenuje První brněnská strojírna Velká Bíteš.

Jak se odvíjela historie společnosti?
Jak jsem už řekl, První brněnská strojírna v Brně byla založena v roce 1814, naše pobočka ve Velké Bíteši vznikla v roce 1950. Brněnská mateřská společnost byla zprivatizována v roce 1993, náš podnik až v roce 1999, kdy ho získala finanční skupina Image GROUP. Její název se později změnil na PBS GROUP, aby se skupina ztotožnila se značkou První brněnské strojírny. Jedná se o výhradně českého vlastníka, který před dvěma lety zakoupil i brněnskou společnost, tedy naší dřívější mateřskou společnost.

Fakt, že se vaší firmě daří, předznamenává i další vize do budoucna. Čeho by tedy PBS Velká Bíteš v dalších letech chtěla dosáhnout?
Vize do budoucnosti? Loni jsme vyvinuli klimatizační systém do vrtulníků, takže bychom se rádi stali dodavatelem těchto systémů pro vrtulníky. Dosud tento systém dodáváme „pouze" pro letouny. Chtěli bychom rovněž vyvinout nové typy přesných odlitků turbínových lopatek pro průmyslové aplikace turbín na výrobu elektrické energie, abychom se mohli stát stěžejním dodavatelem výrobců spalovacích turbín. Připravujeme však i další produkty.

Jaké například?
V současné době pracujeme na prototypu větší dekantační odstředivky, která by byla vhodná i pro čistírny odpadních vod měst mezi deseti až dvaceti tisíci obyvateli, zatímco nyní se orientujeme spíše na města s méně lidmi. Dalším naším cílem je dobýt americký trh – a stát se tam významným dodavatelem leteckých motorů.Infoblok

První brněnská strojírna Velká Bíteš vznikla v roce 1950 jako pobočka První brněnské strojírny v Brně, která byla založena v roce 1814. Bítešská firma byla zprivatizována v roce 1999, vlastní ji český akcionář – skupina PBS GROUP.
Společnost se zabývá přesným strojírenstvím. Profiluje se především jako výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Je komplexním strojírenským výrobcem, který ve vlastních provozech zajišťuje přesné odlitky, hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy a následnou montáž hotových výrobků. Zákazníci oceňují vysokou technickou úroveň, spolehlivost a kvalitu výrobků i služeb. V roce 2012 byla PBS Velká Bíteš oceněna titulem Firma roku. V roce 2015 firma obdržela Národní cenu kvality.