Referendum o spalovně odpadů v Jihlavě se bude konat nejspíše spolu s krajskými volbami, tedy na podzim příštího roku. Tento termín vyhlásil Krajský soud v Brně.

„Přípravný výbor takové rozhodnutí soudu vítá. Pro platnost referenda je zcela zásadní poměrně vysoká účast voličů, proto je spojení s dvoudenními krajskými volbami ideální. Ačkoli se referendum o dva roky posunulo, na aktuálnosti otázek se nic nemění," řekl zmocněnec přípravného výboru referenda Vít Prchal.

Jihlavský magistrát však s rozhodnutím soudu nesouhlasí. „Mrzí nás, že krajský soud opět přehlíží argumenty radnice, která požaduje, aby lidé mohli hlasovat o bezvadném a smysluplném návrhu. Jihlava opět hodlá podat kasační stížnost a věříme, že obdobně jako v závěru loňského roku nám Nejvyšší správní soud dá za pravdu," vyjádřil se mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Podle něj dosud neexistuje potřebná kompletní novela zákona o odpadech, která je zásadní pro přípravu variant, z nichž si občané mohou volit. „V loňském roce sice bylo rozhodnuto o zákazu skládkování neupraveného komunálního odpadu od roku 2024, ale nejsou stále stanoveny poplatky, které jsou zásadní pro smysluplné rozhodování, jak s komunálním odpadem v budoucnu nakládat," řekl Tulis. Dodal, že referendum v této podobě postrádá smysl a je to vyhozených asi 1,5 milionu korun. S tím výbor referenda nesouhlasí. „Rétorika magistrátu se v současné době snaží referendum opět zablokovat nesmyslnými prohlášeními, že otázky referenda už dávno nejsou aktuální. V roce 2016 bude téma ještě žhavější než loni, protože kraj i město bude muset přijít s návrhem nového plánu odpadového hospodářství," opáčil Prchal.

Podle Tulise ale po přijetí potřebné legislativy otevře město k problematice odpadů veřejnou diskusi, která se bude týkat i způsobu veřejného rozhodování.

Snahu o vyvolání referenda v Jihlavě k možné výstavbě spalovny provázejí složité právní spory. Krajský soud loni po různých peripetiích stanovil termín referenda na 13. prosince, to se ale nelíbilo ani magistrátu ani přípravnému výboru. Výbor chtěl referendum spolu s komunálními volbami. Díky kasačním stížnostem ze strany magistrátu i ze strany přípravného výboru Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek. Kvůli tomu se referendum v prosinci neuskutečnilo.