Přišla velká spousta lidí. Překvapil vás takový zájem?

Samozřejmě, velmi mile. Jsem optimista, takže jsem měl jistá očekávání, na druhou stranu se v některých odhadech snažím držet při zemi. V interní anketě zaměstnanci tipovali počet návštěvníků v rozmezí od 200 do 1 500. Návštěvnost je někde uprostřed. Je to příjemné potvrzení, že jdeme správným směrem.

Vaše strojírna je poslední tradiční třebíčskou fabrikou, která funguje. Možná i proto ji chtělo vidět tolik lidí.

Určitě to svůj vliv má. Firma PBS Industry je opravdu jedna z mála tradičních firem v regionu. Tento rok máme výročí 130 let strojírenské výroby spojené s naším třebíčským závodem, což už je zajímavé číslo. Průmyslových firem s takto dlouhou a kontinuální historií dnes už mnoho není. Navíc výhradně v českých rukou. Za tu dobu prošlo firmou mnoho generací pracovníků z celého regionu. Mnohdy to byly celé rodiny. Jejich následovníci tu v nemálo případech pracují i dnes. Toto výročí bylo i hlavním motivem dne otevřených dveří.

Budete 130. výročí ještě nějak slavit?

Uvažujeme o tom, že den otevřených dveří by nebyla poslední akce spojená s výročím. Nicméně v tuto chvíli ještě nemám konkrétnější obrysy. Nějaké záměry máme, uvidíme. Nicméně, téma 130. výročí tu bude určitě rezonovat i v dalších letech.

Jak se vyvíjí váš obor podnikání?

Většina naší výroby jde na export. Naše produktové portfolio tvoří tři základní části. Je to výroba komponentů pro stavební stroje, výroba zařízení pro energetiku a ocelové konstrukce. Energetika je obor, který se neustále vyvíjí. Ve střednědobém horizontu zde vidíme významný potenciál růstu i přesto, že těžiště tohoto potenciálu pro uplatnění našich dodávek se posouvá směrem na východ a na jih. Tento trend pro nás představuje i spoustu nových výzev. S tím musí být samozřejmě spojeny i naše výrobní a technické kapacity, které se snažíme tomuto trendu přizpůsobovat. Tento výhled se samozřejmě s určitými odlišnostmi týká i části výroby ocelových konstrukcí. Oblast dodávek pro Stavební stroje a s tím spojené stavebnictví je obor, kde lze očekávat určité oživení zejména s ohledem na vývoj stavebnictví obecně ve světě. V současné době jsme navíc ve stadiu optimalizace a zvyšování efektivity výroby a souvisejících procesů, což mi v kombinaci s výše uvedeným dává důvod k určitému optimismu.

Řeknete mi, v jaké kondici je vaše firma?

V porovnání s lety předchozími jsme pořád řekněme na vyrovnané úrovni výkonů. Samozřejmě největší výkony byly v letech 2007 a 2008, před hlavním dopadem krize. Nicméně i přes tuto krizi se firmě podařilo udržet si klíčové zákazníky, kteří pro nás představují většinu tržeb. Z tohoto pohledu na tom nejsme špatně. Kondice je dobrá a já jsem přesvědčený, že se nám podaří vytvořit podmínky pro to, aby naše výkony a tím pádem i kondice firmy šly ještě nahoru.

Kolik máte zaměstnanců?

V současné době máme necelých 500 zaměstnanců. V Třebíči jich pracuje asi 320, dalších více než 150 jich je v Moravském Krumlově, kde je soustředěna výroba ocelových konstrukcí.

Mění se počty zaměstnanců nějak oproti minulým letům?

Slabě. Za posledních pět let osciluje počet zaměstnanců stále kolem hodnoty 500. Aktuální hodnota tohoto údaje je vždy ovlivněna více faktory, jako je struktura zakázkové náplně, výrobní procesy a jejich optimalizace a podobně. V neposlední řadě je to ale i obecný problém spojený s nedostatkem kvalifikovaných technických pracovníků, což pro nikoho dnes asi není novinka.

Snažíte se to nějak řešit?

Už to intenzivně řešíme. Budeme se o to snažit ve spolupráci s lokálními partnery a vzdělávacími institucemi, protože je zájem nás všech, aby se systém školství změnil a uměl reagovat na trendy a vývoj na pracovním trhu, a tím pádem byl použitelnější pro firmy, které lidi zaměstnávají. Uvědomujeme si ale, že je to komplexní problematika, začínající už v okamžiku rozhodování školáka na základní škole o jeho profesním zaměření a končí u samotných firem, tedy finálních zaměstnavatelů. Proto je zde velmi důležitá týmová spolupráce a propojení všech zainteresovaných rodina, škola, firma a samozřejmě i naše politická reprezentace.

Jaké profese konkrétně postrádáte?

Technicky zdatné pracovníky obecně. V našem případě jsou to zejména svářeči, strojní zámečníci, konstruktéři, technologové.

Chcete přilákat mladé lidi k práci v oboru i pořádáním dnů otevřených dveří? Byl to jeden z důvodů?

Stoprocentně. Den otevřených dveří má několik rovin. První rovina jsou samozřejmě stávající zaměstnanci. Chceme, aby měli možnost podívat se na firmu trochu z jiného pohledu. Nejen v tom pracovním, ale i v takovém, řekněme víkendovém režimu, kdy ji mohou v doprovodu svých rodinných příslušníků poznat zase v trochu jiném světle. Což se mi z reakcí mých kolegů potvrzuje. A kdoví, mnohdy to může přispět i k pokračování rodinné tradice. Druhá rovina je otevření se našemu regionu. Chceme se prezentovat jako významná firma tohoto regionu, chceme se otevřít okolí, v němž podnikáme a kde žijí naši zaměstnanci. Nemá to pro nás primárně komerční efekt, naši zákazníci jsou převážně v zahraničí. Nicméně otevření se je oboustranný akt, a tedy i přínosy mohou být oboustranné. Navíc v okolí je spousta firem, které s námi mohou kooperovat. Což nám všem může zase trochu pomoci.

Podívat se přišla i řada bývalých zaměstnanců.

A to je ta třetí rovina. Za těch 130 let tu musela spousta lidí odvést spoustu práce, na jejímž základě se mohla firma dále vyvíjet. Bez nich bychom si dnes takovou historii mohli jen těžko připomínat. My si to plně uvědomujeme. Chceme se s nimi i dále stýkat a touto formou poděkovat.