Současně se ale musí vypořádat s nucenou odstávkou dvou dalších bloků. V těchto dnech tak stojí celé tři čtvrtiny elektrárny.

Jak dlouho budou odstaveny dukovanské bloky?

Momentálně jsme na tom tak, že máme plánovaně odstavený první blok a v půlce září jsme odstavili blok dvě a tři. Odstávky těch jsou z důvodu, že si musíme prověřit některé rentgenogramy, které by měly prokazovat vlastnosti komponent. A zjistili jsme, jak si teď detailně všechno kontrolujeme hlavně proto, že pro SÚJB připravujeme celý balík, který prokazuje stav naší elektrárny, že některé radiogramy nemají tu vypovídací schopnost, kterou potřebujeme. Zkrátka neukazují detail. Rozhodně to není o tom, že bychom se dostali do nějakého nebezpečného stavu, ale prostě ty záznamy někde z minulosti nemají tu citlivost, ten detail, který potřebujeme. Proto jsme ty dva bloky odstavili. Radiogramy teď opakujeme. Termíny, kdy tyto bloky spustíme, upřesníme.

Může tato neplánovaná odstávka dvou bloků, tedy poloviny elektrárny, negativně ovlivnit rozhodování SÚJB o prodloužení provozu prvního bloku?

My jsme to zjistili právě při přípravě průkazů, takže svým způsobem, protože rentgenogramy jsou jeden z mnoha vstupů, tak to určitý vliv na rozhodovací proces SÚJB mít může. Na druhou stranu my teď děláme nové rentgenogramy a je otázkou, jestli nám ukážou něco jiného než ty, které nebyly stoprocentně průkazné, detailní. Já předpokládám, že nám nic neočekávaného neukážou. Zatím nám nic takového neukázaly, takže věřím, že to vliv na vydání povolení dalšího provozu prvního bloku mít nebude.

Takže, jestli tomu rozumím správně, pro další povolení provozu prvního bloku od SÚJB je třeba kontrolovat i další části elektrárny?

Ano, protože vzápětí budeme žádat o prodloužení provozu druhého a třetího bloku. Když prokazujeme stav komponent, tak nerozlišujeme, jestli jde o komponentu na prvním bloku, nebo jakémkoli jiném, ale analyzujeme, jak ta konkrétní komponenta stárne, jak se mění její vlastnosti paušálně na celé elektrárně.

Zmínil jste rentgenové snímky, které nebyly dostatečně průkazné. Jak jsou staré?

Je to zhruba pět let dozadu. Ale znovu říkám, není to o tom, že ta komponenta je vadná, je to o tom, že z toho potřebujeme vyčíst detaily, které tam nejsou.

V dnešních (čtvrtečních poznámka redakce) Hospodářských novinách je informace, že rentgenové snímky pocházejí od externí firmy, ne přímo od zaměstnanců ČEZu nebo elektrárny. Nejsou tyto snímky detailní právě proto?

Samozřejmě my to budeme celé analyzovat. Teď se soustředíme na to, abychom ty nové rentgeny získali, abychom doložili všechno pro další provoz prvního bloku. Ve druhé etapě nás pochopitelně čeká ověření, jestli všechno bylo v pořádku, a budeme se zabývat i tím, že šlo o externí firmu. To, že rentgeny pořídila ona, bych vysvětlil na příkladu: Když budete potřebovat nějaký složitější lékařský zákrok, tak pojedete k někomu, kdo to dělá jako na běžícím pásu, to nemyslím negativně, kdo v tom má praxi, kdo je špičkově vybaven, nebo pojedete za tím, kdo to dělá jednou za rok? V jaderné elektrárně je spousta speciálních operací, které se dělají jednou za rok, a já se snažím vážit, co dělat se svým vlastním personálem, který to bude dělat jednou za rok, a co dělat specializovanou firmou, která na to má vybavení a tuhle práci dělá v řadě dalších oblastí.