Hned tři ocenění získaly dvě stavby, na kterých jako hlavní architekt pracoval Jaroslav Huňáček. Jde o nový medvědinec v jihlavské zoo, který získal titul Prestižní stavba Vysočiny 2009.


Stejné uznání získala i nástavba firmy Dafe-Plast v Polné. „Každý projekt nové stavby je svým způsobem náročný a je vcelku jedno, zda jde o stavbu pro zvířata nebo pro manažery. Možná si řeknete, že zvířata nebudou protestovat, když se něco nepovede, ale budou protestovat ošetřovatelé nebo návštěvníci zoo, takže je to ve svém důsledku jedno,“ řekl architekt Huňáček.


Druhou stavbu ocenil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který nad osmým ročníkem ankety převzal záštitu: „Cena, kterou uděluji, nemá závazná pravidla a neřídí se žádnými měřítky a standardy. Obvykle oceňuji originalitu a užitnou hodnotu díla, a to se, podle mého názoru, v tomto případě podařilo všem zainteresovaným - architektovi, investorovi i dodavateli - velice dobře.“


„Samozřejmě vnímám tato ocenění velmi vážně. Ale je potřeba si uvědomit, že prestižní titul nebo ocenění, jakkoli je psáno na jednotlivce, je oceněním celého kolektivu,“ komentoval Jaroslav Huňáček.


Dalším úspěšným projektem, který získal titul, je silniční obchvat Oslavičky. „Silniční novostavba řešící mimoúrovňové křížení s železniční tratí a novým vedením tělesa silnice má pozoruhodným způsobem řešeny mostní objekty a vysoký skalní zářez včetně stylově provedené zárubní zdi z místního materiálu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.


Čtvrtým takto úspěšným projektem se stal sportovní areál Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem. Sportoviště cenu obdrželo za „Komplexní řešení víceúčelového sportovního areálu pro volnočasové aktivity škol a občanů města Bystřice nad Pernštejnem.“


Soutěž studentů ovládli Třebíčští

Doprovodnou akcí ankety Stavba Vysočiny byl i letos studentský projekt, který je určen studentům středních stavebních škol z kraje Vysočina. Každý rok v něm studenti pracují na jiném zadání a jejich práce jsou poté hodnoceny odbornou komisí i laickou veřejností. Letos obě části ovládli studenti ze Střední školy stavební v Třebíči. Odborníkům se nejvíce líbila práce Michala Prudka a hlasování veřejnosti vyhrál Karel Plecitý. Oba z této školy.

Oceněné stavby

Stavby občanské vybavenosti a k bydlení
– medvědinec v zoo, Jihlava
– vila manželů Vránkových, Žďár nad Sázavou
– koupelnové studio Gremis , Velké Meziříčí

Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
– obchvat Oslavičky
– obchvat Bohdalova

Stavby technologické a pro průmysl
– nástavba administrativního zázemí firmy Dafe-Plast, Polná
– výrobní hala firmy PKS Mont, Žďár nad Sázavou

Stavby pro sport a volný čas
– sportovní areál Tomáše Dvořáka v Bystřici nad Pernštejnem
– Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě

Rekonstrukce a obnova
– zpřístupněné depozitáře, Muzeum Vysočiny Třebíč
– rekonstrukce nemocničního pavilonu A, Havlíčkův Brod

Hlasování veřejnosti
– výstavba jatek na biofarmě v Jihlavě

Cena hejtmana
– nástavba administrativního zázemí firmy Dafe-Plast, Polná