O to se chce do budoucna snažit Svazek obci Podoubraví. Pomoci by jim v tom měl hlavně Kraj Vysočina.

„Podpora venkovských obchodů je v současné době pro mnoho obcí velmi aktuální téma. Malé obce bojují o zachování prodejen. Zástupci obcí chtějí svým občanům umožnit nákup alespoň základních potravin a zmírnit tak odliv obyvatel, k němuž neustále dochází. Přivítali bychom větší podporu prodejen ze strany místní či krajské samosprávy," zdůraznil předseda svazku Václav Venhauer, starosta Libice nad Doubravou.

Podle informací Kraje Vysočina kraj v současné době podporuje podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců v rámci grantového programu Fondu Vysočiny prodejny regionálních produktů 2016. Podpora je určena na nákup zařízení či vybavení prodejen, případně rozšíření prostor pro podnikání ve vlastnictví žadatele. Dotace se pohybuje v rozmezí 30 až 150 tisíc.

Dotace a granty

„Chceme usilovat o to, aby Kraj Vysočina navýšil objem financí určených na tento grantový program. Dále aby byla zavedena podpora v té podobě, jak ji má Pardubický kraj," konstatoval Venhauer. Pardubicko dotuje prodejny na venkově v Programu obnovy venkova od roku 2009. Prostřednictvím dotace na podporu provozu obchodu a pojízdných prodejen.

„V rámci programu lze získat dotaci až ve výši 50 procent nákladů, v běžném roce je to maximálně 100 tisíc korun," vysvětlil Venhauer. „Myšlenka u nás vznikla v roce 2008, od té doby se díky krajským dotacím daří udržet v malých vesničkách v činnosti prodejny se základními druhy potravin," popsal pardubický projekt dotací na jednom jednání celorepublikové pracovní skupiny Služby na venkově v Dřevíkově krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov pardubického kraje Václav Kroutil.

Nízké tržby

V současné době je situace taková, že mnoha malým venkovským prodejnám provozovaných například řetězcem COOP hrozí zavření.

„Doby, kdy jsme byli ochotni tyto ztráty dotovat z vlastních zdrojů, jsou nenávratně pryč. Pokud se nenajde systémové řešení podpory malých venkovských prodejen, tak jich bude ubývat," přiznal letos na jaře předseda havlíčkobrodského družstva COOP Vladimír Stehno a dodal: „V současné době provozuje COOP jen na Havlíčkobrodsku devětačtyřicet prodejen, z toho je patnáct takzvaně jednomístných a zhruba pět až sedm jich stojí prakticky před zavřením."

Lehké to nemají ani obce, kde provozují obchod soukromí podnikatelé. V Čachotíně na Chotěbořsku byl obchod provozovaný soukromníkem sice určitou dobu otevřený, dnes je ale opět prázdný.

„Je to prakticky neřešitelná situace. Nabízeli jsme provozovateli naši maximální podporu. Byli jsme ochotni dokonce hradit energie, přesto se nám nepodařilo prodejnu udržet," posteskl si starosta Čachotína Jiří Rychlý.

Provozovatele prodejny hledala nejméně pětkrát obec Víska. Důvod, proč o prodejnu ve Vísce nemají podnikatelé zájem, je podle starosty obce Ondřeje Čapka poměrně jednoduchý. „Obec Víska byla nucena shánět nového provozovatele již poněkolikáté, a to už od roku 1997, kdy obchod z důvodu nízkých tržeb opustila tehdejší Jednota. Noví provozovatelé, mimochodem zájemce z Čáslavi bude u nás již pátým nájemcem od odchodu Jednoty. Všichni nájemci vesměs po počáteční investici a nemalém elánu zpravidla zjišťovali, že obchod není příliš navštěvován a tržby jsou zde nízké," vysvětlil problémy s prodejnou ve Vísce letos na jaře starosta Čapek.

V době, kdy nebyl obchod v provozu, zajistila zásobování vesnice aspoň pojízdná prodejna.

Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka z února letošního roku, by o podpoře prodejen na venkově mělo jednat nové zastupitelstvo.