Nejprve to mělo být 15 tisíc. Pak 25 tisíc, ale s přísnými podmínkami, na které dosáhl málokdo. Po velké kritice došlo k rozvolňování pravidel, takže na program nazvaný Pětadvacítka nakonec dosáhne velká řada živnostníků. Ti už tak jen čekali, kdy bude k dispozici formulář žádosti. Ten se konečně objevil na stránkách Finanční správy ve čtvrtek vpodvečer

Tisková konference předsedy Senátu a zástupců senátorských klubů před schůzí horní komory 9. dubna 2020 v Praze. Zleva tisková tajemnice Kanceláře Senátu Sue Nguyen, předseda klubu ODS Martin Červíček, předseda klubu STAN Petr Holeček, místopředsedkyně kl
Senát schválil příspěvek pro živnostníky. Dostanou 25 tisíc korun

„Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 korun za den. Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč,“ říká ministryně financí Alena Schillerová, která podmínky Pětadvacítky začala měnit poté, se strhla lavina kritiky na neférovost původního návrhu.

O jednorázový příspěvek si podle jejích dalších slov mohou živnostníci požádat až do konce června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 korun bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá přes uvedenou jednostránkovou žádost a prohlásí v ní splnění několika základních požadavků (viz. infobox níže).

„Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady,“ vyjmenovává mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Tomáš Mráz, obchodní ředitele Plzeňského Prazdroje
Šéf Prazdroje Tomáš Mráz: Situace je katastrofální, některé hospody už neotevřou

Živnostníci v úzkýchZdroj: Deník

Složité podmínky původní Pětadvacítky a to, že by na tento příspěvek řada OSVČ nedosáhla, od počátku kritizovali samotní živnostníci, ale třeba Hospodářská komora ČR nebo Podnikatelské odbory. Podle šéfa Podnikatelských odborů Radomila Bábka naštěstí vláda pochopila, že její účelové jednání se živnostníky není průchozí.

„Vypadá to, že by na podporu v nouzi měli dosáhnout všichni OSVČ, což bylo cílem našeho snažení. Ukázalo se, jak je důležité nepřijímat jen trpně cokoliv, co vláda vymyslí,“ říká Radomil Bábek a zdůrazňuje, že tento příspěvek v nouzi musí začít co nejdříve sloužit k tomu, aby lidé, kteří ze dne na den přišli o příjmy, měli z čeho žít a živit své rodiny.

Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.

Také podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu je dobře, že ministryně Schillerová vyslyšela připomínky a obratem na jejich základě návrh Pětadvacítky upravila. Podnikatelé teď ještě musí podle něj jasně slyšet, že je stát ani v dalších týdnech a měsících nehodí přes palubu.

Kvůli koronaviru se po rouškách a respirátorech v lékárnách jen zaprášilo.
Situace ho vytočila, tak začal dovážet roušky z Číny: Na stát spoléhat nejde

„Nová verze už pomůže téměř všem, ale důležité budou tři věci. Zaprvé – jak rychle se peníze dostanou k lidem? Zadruhé – už dnes musí stát říct, jaká pomoc přijde po konci dubna, kdy skončí toto opatření. Zatřetí – jak tát pomůže znovu rozjet podnikání živnostníků, které teď umrtvil?,“ konstatuje Tomáš Prouza.

Co musí OSVČ splnit v žádosti o příspěvek 25 tisíc?

* Musí jít o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

* Vykonávaná činnost je činností hlavní. Může jít i o činnost vedlejší, pokud však OSVČ současně nevykonává zaměstnání, ale třeba pobírá invalidní nebo starobní důchod, je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu, nebo jde o studenta připravujícího se na budoucí povolání.

* OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

* OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)

* Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

* Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednoduchá jednostránková žádost obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

* Žádosti podáváte směrem k finančním úřadu, kde jinak podáváte daňové přiznání k dani z příjmů. Žádosti se podávají ideálně elektronicky, tedy emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou. Lze je podat i v listinné podobě, tedy poslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy.

* Částka je 25 tisíc korun jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

* Žádosti jsou přijímány od 9. dubna a podat se musí nejpozději do 30. června, jinak nárok na bonus zaniká. Pokud podáte žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídáte za to, že se uvedené údaje nezmění.

Zdroj: MF ČR