„V současné době se nezastavíme. Sklízíme řepku, ozimý a jarní ječmen, ještě nás čeká žito. Zatím jsme sklidili zhruba padesát procent oseté půdy,“ řekl agronom Zemědělského družstva Polnička Zdeněk Němec.

V okolí Ujčova na Bystřicku už žně finišují. „Dá se říct, že se sklizní obilí končíme už teď. Máme sklizeno zhruba devadesát sedm procent oseté plochy, kde jsme například pěstovali pšenici, ječmen nebo žito. Čeká nás ještě sklizeň ovsa, který je v současnosti zelený,“ vyjádřil se ředitel společnosti Agria Ujčov Vladimír Mareš.

Podle ředitele Okresní agrární komory Žďár nad Sázavou Václava Špačka je letošní úroda obilí vzhledem k předchozím dvěma rokům podprůměrná.
„Část letošní úrody byla postižena krupobitím a deštěm a také suchým a teplým počasím během jarních měsíců,“ vysvětlil ředitel Václav Špaček.

Alena Štouračová