Vyplývá to z informací ministerstva zemědělství a Českého statistického úřadu. Třeba žita dala letos na Vysočině z hektaru přes 5,4 tuny, což je o tunu více než je průměr v zemi, a o 2,4 tuny více než loni.

Nejlepších výsledků dosáhli pěstitelé na Pelhřimovsku, kde je průměrný výnos u vybraných obilovin 4,9 tuny z hektaru, asi o desetinu za nimi skončili zemědělci z Jihlavska před žďárskými a havlíčkobrodskými. Nedostatek vláhy negativně ovlivnil výsledky sklizně na Třebíčsku. Tam je přitom plocha obilovin v kraji největší - 44.737 hektarů z téměř 150.000.

Předběžné výnosy hlavních obilovin v kraji Vysočina v t/ha:

druh
rok 2006
(t/ha)
rok 2007
(t/ha)
pšenice ozimá
4,2
5,4
pšenice jarní
3,1
3,6
ječmen ozimý
3,2
5,1
ječmen jarní
3,2
4
žito
3,2
5,6
oves
2,7
3,6
tritikale
3,1
4,9