Ne všichni obyvatelé a pravidelní návštěvníci s pořádáním trhů souhlasí, hlavně co se týče nabízeného zboží. Proto před ledečskými radními stojí nelehký úkol, zda trhy pořádat ještě příští rok a v jaké podobě.

Proto se radní rozhodli obrátit přímo na návštěvníky trhů, obyvatele Ledče a okolí, aby se sami vyjádřili, jakým způsobem by se měly trhy v Ledči pořádat a zda by nebylo od věci rozšířit nabídku trhů o ovoce, zeleninu, řemeslné výrobky nebo občerstvení. Názory očekávají ledečští radní do konce letošního roku.