V prosinci minulého roku byl objekt Hotelu Rokytno poprvé dán do dražby. Tento krok ale mohl být uskutečněn teprve poté, co se správci konkurzní podstaty Miloši Bačíkovi podařilo vyjednat zrušení věcného břemene trvalého bezplatného užívání.

Vyvolávací cena v první aukci se vyšplhala na tři miliony devět set tisíc korun. K restauraci a ubytovací části patří také stodola a okolní pozemky. Sama budova, s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, je ale velmi zchátralá. Zejména v ubytovací části jsou v pokojích viditelné stopy po zatékání dešťové vody střešní konstrukcí, která již neplní svou funkci a je doslova v havarijním stavu. Snad ještě hůře je na tom přilehlá stodola. To byl hlavní důvod, proč si případní zájemci rozmysleli zúčastnit se licitace.

V lednu následovala druhá dražba s vyvolávací cenou jeden milion osm set padesát tisíc korun. „Ani podruhé se nikdo nedostavil. Ale teď mám o objekt vážného zájemce, se kterým bych snad měl na počátku března uzavřít smlouvu," vyjádřil se správce konkurzní podstaty Miloš Bačík.

Lidé v obci by nového majitele Hotelu Rokytno přijali opravdu s povděkem. „Vadí nám především havarijní stav střechy, protože hned vedle se nachází autobusová zastávka a denně tu nastupují a vystupují dospělí i děti. Ze střechy neustále padají kusy rozbité krytiny, je to velmi nebezpečné. Doufám, že nový vlastník okamžitě začne s opravami," nechal se slyšet Miroslav Lukeš, předseda rokytenského osadního výboru.

Zájemcem o koupi je podle slov správce konkurzní podstaty brněnský investor, který by chtěl v Rokytně i nadále provozovat hostinskou a ubytovací činnost. „Podle mých informací má skutečně o budovu zájem, už si nechal udělat i rozpočet na opravu střechy a na zprovoznění. Několikrát si objekt prošel. O ceně se ještě budeme bavit, ale předpokládám, že bude o něco nižší než vyvolávací cena v druhé dražbě. Každopádně by to chtěl koupit co nejdříve," uzavřel Miloš Bačík.