Zatím bylo rozhodnuto, že tento majetek se nabídne k dlouhodobému pronájmu. „Naším cílem je udržet v Novém Městě zahradnictví a získat do něj nájemce, který by byl i potencionálním partnerem města při údržbě a úpravě zeleně,“ uvádí novoměstská starostka Zdeňka Marková.

Zájemce o novoměstské zahradnictví musí tudíž předložit nejen návrh ceny, za kterou je ochoten si zahradnictví pronajmout, ale i cenovou nabídku veškerých prací, které by byl schopen v rámci údržby zeleně pro město zajišťovat. Pro zástupce radnice je také důležité estetické cítění budoucího nájemce.

Mezi požadavky města patří i předložení celkového návrhu na provedení parkové úpravy Palackého náměstí, které je v současné době v rekonstrukci.

Zahradnictví se rozkládá přibližně na třech hektarech plochy a podle slov představitelů města je ve velmi dobrém stavu. Navíc se v provozní budově nachází byt, který by měl nájemce zahradnictví k dispozici. „Nepochybuji o tom, že by se ve městě velikosti toho našeho schopný a šikovný zahradník dobře uživil,“ domnívá se starostka Zdeňka Marková.

„Jde o to, aby se místní nemuseli obracet jinam. Vhodné prostory máme. Už čekáme jen na schopného zahradníka,“ dodává na závěr šéfka novoměstské radnice.

Helena Křížová