Projektu Dobrovolnictví nezaměstnaných, jejž dotuje EU i český stát, se již zúčastnilo několik desítek lidí. Projekt na podporu nezištné pomoci potrvá do příštího roku, řekla Kateřina Ondrová z Dobrovolnického centra Vysočina v Novém Městě na Moravě.

"Dobrovolníků by bylo potřeba více. Organizace mají větší požadavky než jsme schopni naplnit," uvedla Ondrová. Nezaměstnaní mohou bezplatnou pomocí vyplnit čas do té doby, než dostanou novou práci. Při získání stálého místa jim někdy pomáhají i zkušenosti z výpomoci třeba v sociálních ústavech.

Ondrová vysvětlila, že dobrovolníci by neměli vykonávat práce, za něž jsou placeni zaměstnanci zařízení - například uklízet pokoje. Měli by se věnovat činnostem, na něž peníze nezbývají, třeba organizování kulturních akcí.

První projekt Dobrovolnictví nezaměstnaných na Žďársku začal na podzim 2005, dotován byl 650.000 korun. Prošlo jím 20 až 30 vážných zájemců, z nich 12 lidí dobrovolně odpracovalo nejméně 50 hodin. "Nyní máme další grant, asi 1,9 milionu," doplnila Ondrová. Kromě EU a státu poskytl příspěvek i kraj Vysočina. Program se tentokrát více zaměří na propagaci dobrovolnictví.

V okrese nyní hledají práci bezmála 4000 lidí, což představuje míru nezaměstnanosti 6,7 procenta. Mezi dobrovolníky jsou zatím pouze ženy. Pomáhají hlavně v ústavech pro seniory, ale i v ekologickém sdružení či mateřském centru. Ondrová podotkla, že vítaná je i administrativní výpomoc. Dobrovolnické centrum by do svých řad chtělo získat i muže nebo lidi, kteří odešli do starobního důchodu a ještě chtějí být užiteční.