Tuto naději jim poskytuje projekt Řemeslo jako šance. „Řemeslo jako šance je určeno zejména pro lidi dlouhodobě nezaměstnané nebo lidi se základním vzděláním,“ uvedla Jarmila Menšíková, ředitelka pro kraj Vysočina. Projekt běží již devátým měsícem a je podporován Evropským sociálním fondem.

Rekvalifikací by mělo projít asi šest set uchazečů o práci. V současné době už nalezlo nové uplatnění šest účastníků kurzu. „Největší zájem je o kvalifikaci údržba veřejné zeleně, velký zájem rovněž zaznamenaly kurzy pro malíře, montéry suchých staveb, truhláře. Velkým překvapením bylo otevření kurzu pro karosáře. S tím jsme ani nepočítali,“ prohlásila Jarmila Menšíková.

Karosář je ovšem poměrně těžkým oborem. Proto několik účastníků tento kurz pro jeho obtížnost vzdalo.

Kurz pro kominíky se neotevřel

Naopak rekvalifikaci na kominíky se otevřít nepodařilo. Uchazečů bylo příliš málo. Navíc na Vysočině neexistuje jediná škola, která by se na výuku tohoto oboru zaměřovala.

Organizátoři se snaží, aby se kurzy, pokud je to možné, konaly na Vysočině. „Pokud účastníci projektu musí dojíždět, proplatíme jim jízdné, popřípadě jim zaplatíme i bydlení,“ uvedla Jarmila Menšíková.

Součástí projektu je i motivační kurz. Zde se účastníci naučí třeba psát správně životopis. „Hlavně je však motivační kurz psychicky povzbudí,“ řekla Renata Němcová z Úřadu práce v Jihlavě.

Dlouhodobě nezaměstnaní často ztratí jakoukoli motivaci nějaké zaměstnání hledat. „Některým nezaměstnaným stačí pouze projít motivačním kurzem,“ dodala Němcová.

Zvyšuje se poptávka po řemeslnících

Projekt Řemeslo jako šance se pravděpodobně setká s velkým úspěchem. O učňovské obory totiž mezi mladými klesá zájem, a tak se přirozeně zvyšuje poptávka po řemeslnících. „Rodiče většinou chtějí, aby jejich děti měly střední školu s maturitou. Proto děti směřují na střední školy a gymnázia,“ uvedla Jarmila Menšíková.

Vysokoškoláci však často nemohou nalézt uplatnění. „Jsem přesvědčena, že řemeslníci brzy budou mít vyšší platy než vysokoškoláci,“ dodala.

O projekt je velký zájem, jako ostatně o všechny projekty, kterých se mohou nezaměstnaní zúčastnit. V současné době existuje pět projektů, které se zaměřují na různé skupiny. „Snažíme se o různorodost, abychom pokryli celý trh práce. V současnosti připravujeme projekt Kariéra s dítětem,“ dodala Němcová z úřadu práce.