Červenořečické radnici, neboť vlastníkem areálu je město, se podařilo nájemce na sezonu získat doslova za pět minut dvanáct, takže se stánek s občerstvením
 s nástupem prázdnin přece jen otevřel.

V červenci nový provozovatel Tomáš Čejda, jemuž se zajištěním chodu stánku pomáhají rodinní příslušníci, obstál. Sám ale hodnotí první měsíc spíš věcně.
„Červenec dopadl slušně, samozřejmě že tady nemáme žádné závratné tržby, ale po většinu měsíce jsme mohli mít otevřeno a lidi chodili. Ani se k nám nedonesly nějaké zásadní výhrady," ohlédl se za první polovinou prázdnin Čejda. 
„I když asi na provozu bylo trochu patrné, že jsme neměli moc času na nějakou důkladnější přípravu na hlavní sezonu," připustil nový pronajímatel.

Kvůli počasí zůstal stánek v červenci zavřený jen tři dny. Po zbývajících 28 dní měl otevřeno a občerstvení a zázemí poskytl rekreantům, kteří se přišli koupat, pěším turistům, cyklistům, rybářům i dětem z různých letních táborů v okolí. „Živo tady začínalo být většinou po obědě," doplnil informaci Čejda.

Podobně jako nový provozovatel hodnotí první měsíc prázdnin a současně první měsíc partnerství 
s novým provozovatelem 
i červenořečický místostarosta Dušan Obranec. „Kiosek na městské pláži fungoval tak, jak jsme si představovali," řekl.

Současně přiznal, že představy byly do jisté míry ovlivněny tím, že přicházel zcela nový nájemce, a navíc ve chvíli, kdy na přípravu provozu sezonního zařízení za městem neměl praktický žádný čas. „Na to, v jaké jsme se ocitli situaci, funguje stánek dobře. Tím neříkám, že není prostor pro zlepšení chodu celého areálu," dodal Obranec.

Podobný pocit z července měl i jeden z oslovených rybářů, který nechtěl uvádět svoje jméno. „Bývalo to tady lepší. Provozovatel kiosku pořádal víc akcí, často se tady u stánku grilovalo, to mi letos zatím chybí," pokoušel se o dílčí hodnocení rybář.

Argument, že nový nájemce přišel na poslední chvíli a alespoň zachránil, co zachránit šlo, nechtěl rybář příliš akceptovat. „Vím, že o pronájem stánku usiloval ještě jeden zájemce. Kdyby tady nebyl tento, byl by jiný. Stánek by se na letošní léto určitě otevřel," říkal rybář.

Místostarosta Obranec potvrdil, že o pronájem stánku podložili zasláním nabídky dva zájemci. „Rada města, která o pronájmu rozhodovala, upřednostnila nabídku, která byla pro město výhodnější. Druhý zájemce nabízel nižší výši pronájmu," reagoval Obranec.

Červenořečická radnice hledala nového provozovatele zařízení na městské pláži v červnu poté, co původní zájemkyně o provoz kiosku na poslední chvíli od záměru odstoupila a na přelomu května a června vedení města oznámila, že stánek provozovat nebude.

Čejda souhlasí s tím, že by příležitostné akce chod stánku s občerstvením i letní dění na pláži speciální akce oživily. „V červenci jsem se nechtěl do pořádání akcí pouštět. Neznali jsme to tady, chtěli jsme na nějaké úrovni zajistit fungování kiosku. Po dosavadních zkušenostech s provozem ale plánujeme na srpen jednak koncert ve stylu country a folk a jednak klasickou zábavu," naznačil nový provozovatel.

Na radnici v nedalekém městě už přemýšlejí, jak zajistit provoz na červenořečické pláži do budoucna. „Určitě nechceme, aby se opakovala situace z letošního roku, kdy jsme hledali provozovatele na poslední chvíli, pár dní před začátkem prázdnin," vzkázal Obranec.

Zda radnice za účelem zajištění provozu stánku 
v dalším roce nebo letech osloví přímo Čejdu, nebo bude hledat nájemce z širšího okruhu případných zájemců, nechtěl v tuto chvíli Obranec předjímat.