Od zahájení prací loni v srpnu bylo v lokalitě Bukov - Milasín vyraženo 300 metrů průzkumné chodby. Hornina tam má zatím asi pětkrát vyšší pevnost, než je pro zásobník potřeba, řekl novinářům během dnešního (1. dubna 2011) kontrolního dne Josef Lazárek, výrobní náměstek státního podniku Diamo.

Průzkumné práce v celé lokalitě budou hotovy do konce příštího roku. Zatím zaměstnávají asi dvě desítky horníků. Ražba až 150 kilometrů podzemních prostor pro ukládání plynu by mohla začít na přelomu let 2012 a 2013, práci tak najdou stovky horníků. Stavba zásobníku potrvá asi čtyři až šest let.
Diamo provádí průzkum pro investora zásobníku, jímž je společnost GSCeP. Ta platí veškeré náklady, které se zatím pohybují mezi 50 a 60 miliony korun. Stavba podzemního zásobníku bude stát sedm až osm miliard Kč. Konečná částka bude záviset na rychlosti ražby skladovacích prostor a na jejich konečném objemu, vysvětlil předseda představenstva GSCeP Ladislav Dráb. S dosavadním průběhem prací je spokojen. "Všechno nasvědčuje tomu, že výsledek bude takový, jaký jsme si přáli," řekl.

V Rožné se bude stavět největší zásobník kavernového typu v Evropě. Bude mít dvě části. Menší kapacita se plánuje v právě prověřované lokalitě Bukov - Milasín. Průzkumné práce se tam dělají na 21. důlním patře, tedy 1050 metrů pod zemí. Kvalita horniny se bude prověřovat i průzkumnými vrty.
Druhá, rozlehlejší část zásobníku bude směřovat k Rožné. Pro průzkum tohoto masivu by měl být projekt dokončen letos v červnu. V této lokalitě se počítá s ražbou chodeb zásobníku na úrovni 18. až 21. důlního patra. Toto území je už ale podle Lazárka z minulosti velmi dobře prověřeno. "Nepředpokládáme v etapě průzkumu ražby, pouze doplňující vrty," uvedl. Pro ražbu zásobníku v této části ale bude nutné rekonstruovat nepoužívanou těžební jámu, což bude stát do půl miliardy korun.

V Rožné se nachází jediný činný uranový důl ve střední Evropě, funguje přes půl století. Podle posledních odhadů vystačí zásoby uranové rudy ještě na čtyři až pět let těžby. Těžební závod Geam má 1035 zaměstnanců, z nichž v dole pracuje přibližně polovina. Po ukončení těžby bude důl oddělen od zásobníku tlakovými zátkami a bude postupně zatopen vodou.
Věra Stejskalová snm