Na straně druhé bude zastavěno poměrně velké území v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, zvýší se nároky na dopravní obslužnost území i například na likvidaci odpadních vod.

Zastavěno bude téměř sto hektarů

„Jsme připraveni,“ říká starosta Škrdlovic Ivan Hořínek a dodává: „přemostění současné silnice první třídy číslo třicet sedm, ležící mezi Škrdlovicemi a Velkým Dářkem, zaplatí investor. O dotace na čistírnu odpadních vod budeme žádat spolu se Světnovem a Karlovem. Kapacita čistírny bude projektována tak, aby pokryla i požadavky letoviska.“ A ty nebudou malé. Ve čtyřech etapách má vzniknout čtyři sta padesát bytových jednotek a veřejných budov na ploše o celkové rozloze šestadevadesát hektarů.

Chybět nebude subtropické koupaliště, přístaviště pro jachty, sportovní areály, obchody i restaurace. „Pokud se všechno postaví podle makety, která je na obecním úřadě, bude to fajn, myslím, že nám to neuškodí,“ uvedl asi čtyřicetiletý muž ze Škrdlovic, který nechtěl zveřejnit své jméno. Vzhledem k poloze budoucího letoviska a výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů, mají při projektování hlavní slovo ochranáři.

Nevznikne „holandská vesnička“

„Podařilo se zamezit tomu, aby bylo do projektu začleněno území kolem Karlovského potoka, který ústí do Dářka a kde se vyskytuje řada ohrožených druhů. Naše vyjádření bude potřeba i ke konkrétním stavbám, které tam vzniknou,“ uvedl Petr Matějka ze Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Letovisko Velké Dářko nebude uzavřenou „holandskou vesničkou“, jak se mu někdy zjednodušeně říká. „Je to společný projekt Škrdlovic, Karlova a společnosti Velké Dářko project. Objekty budeme nabízet invetorům, kteří budou mít zájem si zde zakoupit nemovitost, ať už k bydlení, rekreaci nebo pronajímání,“ upřesnil Ivan Hořínek. Vzhledem k rozsahu projektu a nemalé administrativě, kterou je potřeba vyřídit, obec Škrdlovice nepočítá s tím, že by se s budováním letoviska začalo dříve než příští rok.

Další informace najdete v článku zde

Projekt přírodního letoviska u Velkého Dářka má tyto etapy:
I.etapa - na 27 hektarech bude postaveno 137 historických sídel na parcelách o rozloze 500 až 1500 m2, 8 komplexů luxusních bytů a 5 moderních veřejných budov
II.etapa – přemostění silnice první třídy číslo 37 tak, aby vznikl bezkonfliktní přístup ke hřbitovu a Velkému Dářku
III. a IV.etapa – dobudování dalších tří set obytných i veřejných budov, včetně subtropického koupaliště a přístaviště.