V příjemném areálu společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna se na pódiu v ozeleněné budově postupně představilo sedm panelistů v moderované diskuzi. Jedním z nich byl zakladatel společnosti LIKO-S Libor Musil, jenž je současně členem řídícího výboru Family Business Week (dále jen FBW). Spolu se svým synem Janem Musilem, předsedou představenstva jejich rodinné firmy, nastínili publiku příběh jejich společnosti a její fungování pod vedením členů rodiny.

Libor Musil zmínil, proč se aktivně zapojili do FBW a také to, jak se po 33 letech fungování firmy připravuje na její předávání mladé generaci. Otevřel témata, která zajímají rodinné firmy, jež se nacházejí v podobné situaci. Připomněl, že na procesu předávání firmy mladé generaci je důležité, aby si ona sama už utvářela nové vize.

„Jsem opravdu vděčný, že naše děti ty vize mají a vědí, jak chtějí firmu rozvíjet dál,“ těší jej. Netajil se přitom, že i u nich v rodině rozebírají možnosti rodinné ústavy a další nástroje. „Už asi deset let procházíme procesem postupného předávání firmy,“ sdělil a dodal, že spolu s manželkou svým dětem neustále předávají své zkušenosti.

Do diskuze se zapojil také finanční ředitel známé společnosti Steinex Jaromír Steinhauser. Popsal, jak se spolu s bratrem, obchodním ředitelem, rozhodli svěřit vedení rodinné firmy na výrobu masných produktů zkušenému manažerovi, jenž nepatří do jejich rodinného klanu. Oba přitom vystudovali vysokou školu, ale ani jeden z nich nechtěl stanout v čele firmy po jejich otci.

„Přišli jsme s bráchou za tátou s tím, že ani jeden nechceme dělat ředitele, že vidíme, že tu máme schopného obchodního ředitele, který by na to měl,“ líčil Steinhauser. S bratrem se shodli, že pod vedením CEO, který bude mimo rodinu, bude růst firmy daleko rychlejší. „A je to tak,“ potvrdil.

Další osobní pozitivní i negativní zkušenosti s vedením rodinných firem prezentoval Petr Řezníček z organizačního výboru FBW a současně ředitel rodinné firmy Complete CZ.

Nakládání s majetkem rodinné firmy

Advokát a partner společnosti Deloitte Legal Ludvík Juřička při diskuzi uvedl, že není důležité, zda ve vedení rodinné firmy stane někdo další z rodiny. Právě v externí osobě vidí dobré řešení. „Dodá vám něco, co třeba vám chybí, pohled zvenku. Často je to nějaký jazýček na vahách. Může to být člověk, který není úplně zapojený do rodinných problémů a nemá vhled do osobních věcí členů rodiny a to je vlastně dobře,“ komentoval situaci s poznámkou, že takový člověk je schopen firmu posunout vpřed. Rozkryl také, jak je pro rodinné firmy důležité, aby se dokázaly správně postarat o zajištění svého majetku, ochránit toky a správně nastavit daňové aspekty.

V diskuzi o majetku rodinných firem šéf LIKO-S připomněl, že byť jsou peníze rodinné firmy takříkajíc „opravdu vytesané“, daleko podstatnější je předání odkazu dětem, které firmu převezmou. „Aby v životě dělaly věci, které prospívají. Prospívají jim, prospívají rodině, lokalitě a regionu, své zemi, aby se společnost posouvala dál,“ řekl.

Kraj podporuje podnikavé lidi

Podle hejtmana Jana Grolicha jsou rodinné firmy rády ve svém regionu, proto si uvědomují přesah a něco pro své okolí dělají. Poukázal na to, že je třeba, aby v regionu bylo „podhoubí“ lidí, majících odvahu podnikat. Kraj ale podle něj disponuje minimálními prostředky na pomoc podnikatelům.

Zmínil, že Jihomoravský kraj má organizace, řízené krajem, které školí a vzdělávají lidi, jež dále vzdělávají děti a mládež. Ti tak mohou v mladé generaci probouzet podnikavého ducha. Za příklad uvedl organizaci Lipka, která ve spolupráci s JIC uspořádala konferenci o podnikavosti.

„Potřebujeme vzdělané lidi, odborníky, ale potřebujeme vedle nich lidi, kteří budou podnikaví. Není to o tom, že si založí podnikání. I vy, v rámci svých firem potřebujete zaměstnance, kteří jsou podnikaví, přinášejí nápady a jsou připraveni za ně převzít odpovědnost,“ obracel se hejtman k účastníkům akce. Pokud se bude dařit mít na školách učitele, kteří budou podporovat v hlavách dětí podnikavé přemýšlení, už jen to bude podle něj výhra. Právě výhody spolupráce společnosti JIC s rodinnými firmami nastínil na akci její šéf Petr Chládek.

Účastníci jihomoravského setkání Family Business Week si pochvalovali podnětná témata a do diskuze se zapojili i diváci z publika. Na závěr se všichni přesunuli k připravenému rautu a následné komentované prohlídce areálu společnosti LIKO-S, kde se dozvěděli řadu zajímavostí o stavění zelených stěn a zelených střech. Více informací o Týdnu rodinných firem najdete na www.fbweek.cz.