„V době příchodu hlídky se v prostoru provozovny nacházelo devět osob cizí státní příslušnosti. Všichni se prokázali platnými doklady totožnosti, pět osob mongolské národnosti však na vyzvání nebylo schopno předložit povolení k zaměstnání, živnostenský list či jinou pracovněprávní smlouvu,“ informovala tisková mluvčí Celního ředitelství Brno Lada Temňáková. Poznamenala rovněž, že všechny osoby při vstupu příslušníků Celní správy prokazatelně pracovaly v dílně.

„Tímto jednáním došlo k porušení zákona o zaměstnanosti a případ byl následně předán žďárskému úřadu práce,“ dodala Temňáková.

O kterou firmu na Velkomeziříčsku se konkrétně jedná, však mluvčí brněnského celního ředitelství údajně sdělit nemůže. „Souvisí to se zákonem o státní kontrole, jehož příslušný paragraf v tomto ohledu nařizuje mlčenlivost,“ reagovala na dotaz Žďárského deníku Lada Temňáková.

V souvislosti s nelegální prací teď čeká provinilce i jejich chlebodárce pokuta v rámci správního řízení, které zahájí úřad práce. Zejména pro podnikatele, který dělníky zaměstnal „načerno“, může být finanční postih značně vysoký.

„Úřad práce podle situace buď provede ještě vlastní kontrolu s došetřením některých skutečností, nebo správní řízení zahajuje přímo na základě zjištění celního úřadu. Řízení je vedeno se „zaměstnavatelem“ cizinců, který se tím, že umožní výkon nelegální práce, dopouští správního deliktu podle příslušného paragrafu zákona o zaměstnanosti,“ řekla mluvčí žďárského úřadu práce Eva Sekorová. „V tomto případě je možné uložit pokutu až do výše pěti milionů korun,“ sdělila mluvčí k pokutě pro zaměstnavatele, který ve své firmě nechá pracovat cizince bez „papírů“.

„Černý“ přivýdělek se však při odhalení kontrolními orgány nevyplatí ani cizím státním příslušníkům, kteří nelegální práci přijali a vědomě tak porušili zákon.

Nedoručené obálky

„Cizinci se tímto svým jednáním dopouštějí přestupku podle zákona o zaměstnanosti a může jim být uložena pokuta do výše deseti tisíc korun na osobu,“ vysvětlila Eva Sekorová.

Správní řízení ve věci udělení pokuty se však může protáhnout až na několik měsíců a ne vždy je jednoduché záležitost rychle vyřídit. „Narážíme na problém s doručováním písemností u osob cizí národnosti,“ poznamenala Sekorová.