Firma Bosch Diesel, s.r.o., v Jihlavě získala v této renomované soutěži první místo v kategorii „Exportér s největším objemem exportu 2017 Kraj Vysočina“, zároveň i páté místo v kategorii „Objem exportu 2017“ (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) a sedmé místo v kategorii “Objem exportu 1993 -2017“ (exportéři nad 500 mil. Kč). Pořadatelem soutěže je sdružení Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání České republiky.

Oceněn přínos firmy Bosch pro český průmysl

V soutěži „Exportér roku 2018“ byla skupina Bosch zastoupena vedle firmy Bosch Diesel, s.r.o., i firmou Robert Bosch, spol. s r.o. z Českých Budějovic. Ta získala první místo v kategorii „Exportér s největším objemem exportu 2017 Jihočeský kraj“.

Tímto úspěchem opětovně potvrdil Bosch svůj přínos a význam jak v daných krajích, tak i pro celý český průmysl.

„Získané ceny nás samozřejmě naplňují pocitem hrdosti. 25 let historie naší firmy v Jihlavě je příkladem úspěchu bezprostředně spojeného s moderní a pokrokovou automobilovou technologií. Během této doby se firma Bosch Diesel, s.r.o., rozrostla do jednoho z celosvětově největších výrobních závodů skupiny Bosch na výrobu vysokotlakých dieselových čerpadel a tlakových zásobníků s více než pěti tisíci zaměstnanci. Dokázali jsme tak plně prosadit do života naší vizi: „Závod Jihlava: Excelence z Vysočiny“, zhodnotil obchodní ředitel Bosch Diesel, s.r.o., Ralph Carle. (PI)