Jaké jsou Spojené arabské emiráty?
Emiráty jsou země velmi moderní a dynamicky se rozvíjející. Pro představu v roce 2000 tam žilo 3 miliony obyvatel nyní jich je již 5 milionů. Samozřejmě většinu tvoří přistěhovalci, kteří přijeli za prací. Původní obyvatelstvo tvoří 18 procent z tohoto počtu.

Mohl byste popsat podnikatelské prostředí?
Situace se od Evropy výrazným způsoben odlišuje. Je tam výrazný vliv islámu na běžný život a je třeba respektovat určitá pravidla. Jsou zvyklí se pětkrát denně modlit a i obchodní jednání může být odloženo z těchto důvodů.

Zmínil jste, že se země dynamicky rozvíjí. V jakém smyslu?
Dynamickými sektory jsou stavebnictví, energetika a petrochemie. Z těchto sektorů je největší prostor ve stavebnictví, právě ve vybavování interiérů. V energetice mám signály, že české firmy by mohly být úspěšné. Vše je navázáno na velký stavební „boom“.

V jakém rozsahu se staví?
Staví se tam hotely s kapacitou desetitisíc lůžek. S příchodem přistěhovalců probíhá rozsáhlá bytová výstavba. Za posledních pět let počet budov stoupnul o 40 procent počet bytových jednotek o 60 procent. To může být pro české firmy nástupním momentem.

Je vstup na trh Spojených arabských emirátů náročný?
Vstup na trh je určitě náročný. Je tam celosvětová konkurence. Emiráty chtějí být výkladní skříní světa. Čeští výrobci se prosadí v případě, že nabídnou zboží za konkurenceschopné ceny.

Jak dlouho trvá navázání kontraktu?
Vytvoření obchodního vztahu je otázkou spíše roků. Přístup lidí v Emirátech je jiný. Komunikace mailem stále nemá ten potřebný důraz. Raději získávají podklady ve fyzické podobě. Je to o osobním jednání a pravidelných schůzkách. Pokud se jim přestanete připomínat, tak se zaměří na toho, kdo se připomíná více.

A jsou tam nějaké problémy?
Složitá administrativa. Založení firmy trvá měsíce.