„Následně budeme chtít zahájit proces EIA, tedy posouzení dopadu těžby na životní prostředí," řekl na středečním večerním setkání s veřejností v Brzkově Josef Lazárek, náměstek ředitele těžebního závodu Geam. V brzkovském kulturním domě se sešlo kolem 150 lidí. Diskutující většinou mluvili o tom, že přednost dávají zachování čisté přírody.

Debata se týkala studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov, podle níž by těžba uranu mohla u Brzkova začít někdy kolem roku 2023. Trvala by asi 16 let. V Brzkově o tom poprvé s tamními lidmi mluvili představitelé závodu Geam, který provozuje uranový důl Rožná 1 v Dolní Rožínce na Žďársku a je součástí Diama, a také zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Těžba uranu by se kromě Brzkova dotýkala i území města Přibyslav a obce Věžnice.

Mezi početnými odpůrci těžby byl i Josef Pelikán. „Chci aby mé děti i moji vnuci a vnučky žili v čistém životním prostředí," řekl.

Starosta Přibyslavi Martin Kamarád připomněl to, že město zvažuje kvůli těžbě uranu místní referendum. Pokud v něm k tomu získá mandát, udělá radnice všechno pro to, aby těžbu zastavila v přípravném řízení.

Ani starostu Brzkova Aleše Bořila více než dvouhodinová debata o potřebnosti těžby nepřesvědčila. „Máme tady vybudované nové parcely, mladí by chtěli stavět, ale stojí před otázkou, jestli to má tady smysl, jestli se nemají odstěhovat padesát kilometrů daleko," řekl v závěru Bořil.

Po kolejích

Materiál o přípravě případné těžby uranu v Brzkově schválila vláda loni v prosinci, i konečné rozhodnutí o zahájení těžby by měla za několik let učinit vláda. Lazárek uvedl, že Diamo bylo zatím pověřeno jen legislativní přípravou k možnému otevření dolu. Řekl, že vyjma prvního kroku, týkajícího se rozšíření chráněného ložiskového území o lokalitu Horní Věžnice v sousedství Brzkova, se ke všem dalším nutným legislativním úkonům mohou vyjadřovat i dotčené obce. To se týká rovněž procesu EIA, který by mohl začít ještě v tomto roce.

V brzkovském dole by podle studie mělo být zaměstnáno 410 lidí. Lazárek řekl, že horníci z uranového dolu v Rožné, v němž by měl být uran dotěžen asi v roce 2017, tam přejít nestihnou. V uranovém dole totiž mohou kvůli dopadům na jejich zdraví pracovat jen deset let. V závodě Geam pracuje 920 lidí, horníků je polovina.

Pokud v Brzkově bude otevřen důl, bude uranová ruda převážena na zpracování do 50 kilometrů vzdálené chemické úpravny u nynějšího dolu Rožná na Žďársku. U Brzkova se bude vytěžená ruda nakládat do kontejnerů a nákladními auty převážet na vlakové nádraží v Přibyslavi. Denně by mělo jít o 36 kontejnerů. (