Nové vedení žďárského strojírenského gigantu, který patří do skupiny CITIC Europe Holdings, už na začátku svého působení ve společnosti zavedlo hned několik důležitých změn. „Ve vedení Žďasu působím dva a půl roku a toho, co se za poslední dobu změnilo, je vícero. Zřejmě nejzásadnější změnou je rozdělení firmy na tři divize, přičemž každá z nich si žije svým vlastním životem. Každá má svůj jiný obchodní model, jiné tipy zákazníků, jiný rozvoj produktů. V posledních dvou letech jsme intenzivně investovali zejména do strojíren, které byly dlouhodobě podinvestované,“ říká Pavel Cesnek.

O jak velkých investicích mluvíte?

V loňském roce jsme proinvestovali tři sta milionů korun. Letos máme v plánu investice ve výši okolo dvou set třiceti milionů korun. Momentálně intenzivně pracujeme na přípravě pětiletého plánu rozvoje firmy, protože náš nový majitel klade na rozvoj velký důraz a nedívá se pouze na horizont roku, ale plánuje dlouhodobě.

Čínská strana má tedy zájem o rozvoj Žďasu?

Rozhodně.

Osvědčilo se vám rozdělení Žďasu na tři divize?

Bylo období, kdy se s tím naši zaměstnanci těžko sžívali. Teď už pochopili, že když si na sebe jednotlivé divize vydělají, tak budou i odměny. Snahou je tlačit je k větší samostatnosti, a to hlavně obchodní, kdy jejich zodpovědnost za výsledek je daleko větší, než v minulosti. Ještě tak rok a myslím, že ztotožnění zaměstnanců, tedy lidí u strojů, s výsledky divize bude daleko větší. Jsou to věci, které by měly normálně fungovat.

Ne všechna opatření, která jste po svém jmenování zavedl, byla populární a zaměstnanci je ne vždy přijímali nadšeně…

Já jsem po svém nastoupení zavedl mnoho nepopulárních opatření a také spoustu změn. Občas to ve Žďase pořádně vřelo. Dnes tu pracuje z mého pohledu stabilizovaný kolektiv, došlo k navýšení platů, pracujeme na zvýšení produktivity, snažíme se podporovat aktivitu místních zaměstnanců, hledáme nové zlepšovací návrhy… Fragmentů, na kterých pracujeme, je mnoho. Někde to stojí větší úsilí, jinde to jde o něco snadněji.

Nedávno jste se vrátil z Číny. Jaké jsou vaše dojmy?

Všem bych doporučoval Čínu navštívit. Češi mají dost často negativní pohled na čínskou kvalitu, ale opak je většinou pravdou. Navštívil jsem tam několik fabrik, je tam spousta moderních provozů. My tady bojujeme s naprosto odlišnými problémy. Žďas je fabrika postavená v padesátých letech minulého století, infrastruktura už má taky něco za sebou. Nelze všechno hned změnit. Musíme postupovat etapově. Tam jsou moderní továrny mnohdy staré nanejvýš deset let. A tak tam mají problémy naprosto jiné. V poslední době jezdím do Číny velice často a vidím, jak se tato země doslova mění před očima. Mění se tamní infrastruktura, do jakékoliv průmyslové zóny tam vedou tříproudové cesty, což u nás rozhodně není pravidlem.

Pokud jde o váš pohled manažera – jak moc těžké je pro našince dělat byznys v Číně?

Dělat zahraniční obchod je vždy těžká záležitost, a to bez ohledu na to, o jaký region jde. Mnohem jednodušší je dělat byznys v Evropě. Člověk sedne do auta a za pár hodin je tam. Takto musím sednout do letadla, a pak ještě případně do vlaku nebo do auta. Logistika je mnohem složitější. Jazyková bariéra už není taková, jako kdysi. Spousta lidí tam plynule mluví anglicky. A je možné také využívat služeb překladatele. A není ani nijak velký problém v rozdílné mentalitě. Ovšem tlak ostatních firem a konkurence je tam obrovská. Být na čínském trhu úspěšný znamená nabídnout zajímavý produkt a k tomu dobře postavené ceny. V Číně na vás nikdo nečeká, musíte být aktivní, jinak se nikam nedostanete. To, že vás znají, vám jenom dveře maličko pootevře, ale kšeft vám to neudělá. Všechno je na vás.

V Evropě už asi moc prostoru k podnikání není.

To není. A konkurenceschopnost Evropy se bude nadále snižovat. Všechny kroky nyní vedou k větší byrokracii, stát nás limituje stále většími regulacemi, ekonomickými limity a mnohými dalšími omezeními. O to více pak musíme bojovat se zahraniční konkurencí, která tyto limity splňovat nemusí. Další z faktorů, které nám podrývají konkurenceschopnost, jsou ceny výrobků na trhu a růst mezd.

Záběr Žďasu je neobyčejně veliký - od strojírenství až po dodávky pro jaderné elektrárny a energetické celky. Jaké jsou plány do budoucna?

Jedním z našich pilířů, na kterém už nyní pracujeme, budou mimo jiné zmíněné dodávky pro jaderné elektrárny. Nechceme být na dně „potravinového řetězce“ coby dodavatel výkovků a odlitků, ale naším cílem je být dodavatelem celého kontraktu. A to i za předpokladu, že se budeme spolupodílet také na riziku. Už se nám podařilo získat všechny potřebné certifikáty na subdodávky materiálů pro použití v jaderných elektrárnách. Byla to dlouhodobá záležitost, ale jsem hrdý na to, že se nám je povedlo získat. Do některých elektráren už výrobky dodáváme. A i v tom vidíme budoucnost Žďasu.

Můžete prozradit, co konkrétně a pro které elektrárny bude Žďas dodávat?

Letos v březnu jsme získali nejvyšší možné hodnocení v kompletním auditu ruského energetického gigantu Rosatom. Se společností CKBM, která je jeho součástí, jsme na základě toho během mezinárodního jaderného fóra Atomexpo v Soči uzavřeli strategický kontrakt na dodávky výkovků pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel určených pro několik jaderných elektráren – Kurskou, Leningradskou a Akkuyu. Zároveň společně s CKBM dále jednáme o spolupráci při výstavbě dalších elektráren v Rusku i v zahraničí. Jen letos vyrobíme pro společnost CKBM na čtyři stovky výkovků o celkové hmotnosti přes dvě stě tun.

Jaderná energetika je v poslední době velký byznys. Myslíte, že tak budete mít vystaráno?

To určitě ne. Boj na trhu je opravdu brutální. My bojujeme o každou zakázku. Žďas nyní stojí před zajímavými příležitostmi, ale nebude jednoduché je zrealizovat.

Kromě získávání zakázek je problém také s náborem kvalifikovaných pracovníků. Co pro to děláte?

Variantou jsou zahraniční zdroje a také určitá automatizace a robotizace. Automatizaci a robotizaci lze ale aplikovat pouze v sériové výrobě s vysokou opakovatelností. Ovšem ne ve specializované výrobě, tu je prakticky nemožné zautomatizovat. Snažíme se mimo jiné spolupracovat se školami, a to nejen s učilišti, středními a vysokými školami, ale také se základními školami. Chceme určitou citovou vazbu navázat co nejdříve. Rádi bychom nabírali ty nejlepší a toto je jedna z cest, jak se k těm nejlepším dostat. Máme stipendijní program pro středoškoláky i vysokoškoláky. Nabízíme jim praxe i stáže a současně finanční motivaci. A spolupracujeme také s odborníky a mistry, kteří mají děti a studenty u nás na starosti.

Proč s právě s nimi?

Ne všichni k dětem přistupovali dříve tak, jak by měli. Podle mého názoru právě tito lidi zanechají v mladých první a nejdůležitější dojem, oni v podstatě rozhodují o tom, jestli si mladý člověk vybere pro své budoucí zaměstnání právě Žďas. Naštěstí zde máme spoustu dobrých zaměstnanců, kteří jsou na naši firmu hrdí, a dokáží i nové mladé lidi přesvědčit o tom, že pracovat ve Žďasu má smysl.

Kdo je Pavel Cesnek?

Ing. Pavel Cesnek se narodil 9. června 1973 v Třebíči. Po absolvování střední průmyslové školy vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a obor Finance na Vysoké školu ekonomické v Praze. Po dvouletém působení v Armádě České republiky nastoupil do společnosti Deloitte. Od roku 2001 se pak zabýval problematikou restrukturalizace a krizového řízení průmyslových podniků. Čtyři roky pracoval na projektech v oblastech interim a lean managementu, reingeneeringu či krizového řízení v Evropě, například v Německu, Švédsku, Polsku, Itálii, Francii nebo v Británii. Následně devět let působil ve vedení několika velkých výrobních společností v Rusku a na Ukrajině. K 1. říjnu 2016 nastoupil do akciové společnosti ŽĎAS na pozici finančního, později výkonného ředitele. S účinností od 18. dubna 2017 byl jmenován do funkce místopředsedy představenstva a generálního ředitele firmy. S manželkou a jedenáctiletým synem žije v Praze. Rád sportuje, čte odbornou literaturu, cestuje a poslouchá hudbu.