Ve středu večer bude v kulturním domě v Brzkově výbušná atmosféra. Alespoň to předpokládá starosta Brzkova Aleš Bořil. Od šesti hodin večer je v plánu informační schůzka pro širokou veřejnost, která by měla nastínit plány státu na případnou těžbu uranu v obci.

Proti tomu se už v loňském roce zvedla vlna nevole ze strany místních a zformovala se občanská iniciativa, která v obci podniká různé akce. Naposledy například členové spolku Naše budoucnost bez uranu vyvěsili v Brzkově na protest velký transparent.

Nyní budou mít občané možnost vyjádřit se k plánům na obnovu těžby v Brzkově přímo na schůzce se zástupci Kraje Vysočina, Ministerstva průmyslu a obchodu a státního podniku Diamo, který zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku.

„Očekávám, že přijdou stovky lidí. Protože jde o první schůzku podobného charakteru, na kterém budou zástupci všech dotčených orgánů," poznamenal brzkovský starosta Aleš Bořil, který je sám zvědavý, jaká bude odezva ze strany veřejnosti.

„Nevím, jak moc tato problematika lidi zajímá, co jsem se s některými bavil, tak převládá názor, že když se vláda rozhodne, tak s tím stejně nic nezmůžeme," poznamenal Bořil. Ten se však s touto odpovědí nechce smířit a věří, že zájem občanů může ve finále pomoci.

Podle Bořila je důležité dostat mezi lidi informace o tom, v jaké fázi se nachází případné otevření uranového dolu v Brzkově. Na schůzce se proto bude hovořit o studii proveditelnosti otvírky uranového dolu, na základě které rozhodla v prosinci vláda o přípravných krocích vedoucích k těžbě. Jedná se o dokument zpracovaný státním podnikem Diamo, odštěpný závod Geam.

V dokumentu jsou přesně uvedeny jednotlivé technologické postupy těžby, dopravní obslužnost dolu, nutné finanční zdroje a další. Celý dokument má pětadevadesát stran a lidé si ho mohou prostudovat na webu spolku Naše budoucnost bez uranu. „Celá studie pouze nastiňuje výhody otevření, ale už se tam nemluví o negativech," upozornil Bořil, který bude toto téma chtít v debatě otevřít. Proto by byl rád, aby přišli v hojném počtu diskutovat lidé z obce a širšího okolí.

„Určitě půjde o emotivní besedu. Když zde totiž chtěla v roce 2007 obnovit těžbu jedna zahraniční firma, tak přišlo diskutovat sto dvacet lidí," myslí si Bořil.

Podle něj nepřinese případná těžba žádná pozitiva. „Co se týče nezaměstnanosti, tak to nebude žádný přínos. Spíše očekáváme větší příliv přistěhovalců, což bude mít negativní dopad," uzavřel téma Bořil.

U Brzkova se uran těžil v osmdesátých letech, pak důl prošel revitalizací. O možném obnovení těžby uranu v Brzkově se začalo více mluvit loni na jaře v souvislosti s návštěvou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Vysočině. Na konci roku 2014 už vláda schválila první kroky, které směřují k otevření dolu.