Na akci „High-Tech Day" přijelo 27. dubna přibližně 120 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy.

Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových technologiích dieselové techniky, informacemi o skupině Bosch a její výrobní divizi Dieselových systémů.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciálně dieselové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu firmy Bosch. „Po gymnáziu jsem nechtěla studovat žádné humanitní předměty, a proto jsem se rozhodla pro strojírenství. Co pro mne znamená firma Bosch Diesel v Jihlavě? Bosch v Jihlavě je mekou pro obor strojírenství, takových firem je v České republice velmi málo. Protože studuji obor strojní inženýrství, líbí se mi na High-Tech Day, že mohu nahlédnout přímo do výroby. Ve škole je to hodně o teorii a pohled z praxe chybí," popsala své dojmy Milena Hunešová, studentka Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.

„Na High-Tech Day v Jihlavě jsem již podruhé. Na základě první návštěvy jsem se zapojil do projektu firmy Bosch „Formule Student". Firma Bosch je pro nás nejvýznamnější partner, se kterým se nám podařilo projekt „Formule Student" nastartovat a který nás trvale podporuje. Myslím, že pracovat pro zdejší závod firmy Bosch by pro mne bylo velmi prestižním zaměstnáním, protože Bosch má v automobilovém průmyslu velmi dobré jméno," shrnul své dojmy z akce Lukáš Rulf, student Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.

„Personální oddělení závodu firmy Bosch v Jihlavě nabízí volná místa v programu pro studenty technických oborů. Studentům byli k dispozici jednotliví pracovníci z výroby, aby zodpovídali jejich konkrétní dotazy. Odborní zaměstnanci z personálního oddělení zodpovídali dotazy studentů týkající se rozsáhlého stipendijního programu firmy Bosch pro vysokoškolské studenty. Informační akce pro vysokoškoláky typu High – Tech Day jsou pro firmu Bosch v Jihlavě základní součástí firemní strategie, neboť jen pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků a vedoucích pracovníků mohou být vytvářena inovativní pracovní místa a další podmínky pro růst zdejšího závodu. Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň i vnímáme naši společenskou povinnost, umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života," řekl ekonomický ředitel závodu Hermann Butz.

Pro firmu Bosch je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami, například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací. „Jako strojírenská firma potřebujeme zajistit pro svoji budoucnost dostatek technického dorostu. Proto se snažíme přilákat k nám do Jihlavy ty nejlepší studenty technických oborů z českých vysokých škol a univerzit. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu," shrnul na závěr akce své postřehy technický ředitel závodu Karsten Müller.