Na vině je stavba bioplynové stanice, kterou zde buduje zemědělská akciová společnost ZS Vilémov.

„Má zde být bioplynová stanice, která snad již i funguje, a  velký kravín. Zajímalo by nás, co se zde staví doopravdy a co z toho bude naše obec mít. Levnější vytápění? Pracovní místa? Zatím jediné, co z toho máme, jsou zablácené silnice směrem na Borek a Pukšice. Ta je téměř nesjízdná. Silnice přes obec je zničená. K tomu hluk a prach," stěžují si obyvatelé Uhelné Příbrami.

Že jejich stížnosti nejsou smyšlené, potvrdil i starosta Uhelné Příbrami Václav Jarolím.  „Je pravda, že stavbu provázejí problémy od loňského roku, kdy se  s ní začalo. Silnice je poškozená, v městečku je nepořádek. Obrátili jsme se i na policii, jednáme s majitelem stavby, ale ten nás zas odkazuje na firmu Metrostav, která staví," povzdechl si starosta.

Úřad: Silnici uklízí stavebník

Pohněvaní obyvatelé Uhelné Příbrami si stěžovali nejen před novináři, ale někteří z nich se obrátili i na stavební úřad v Chotěboři. „V bývalém areálu Zemědělského obchodního družstva Vilémov, nyní ZS Vilémov, bylo v roce 2011 vydané stavebním úřadem v Chotěboři územní rozhodnutí na přestavbu celého areálu v Uhelné Příbrami. Bylo to zveřejněno na úřední desce i na webových stránkách, informace byly proto přístupné každému. Poté bylo na tuto přestavbu vydané stavební povolení," informovala  Bohdana Reslová ze stavebního úřadu Městského úřadu v Chotěboři.

„Jedná se o komplexní úpravu celého areálu, který bude nadále sloužit pro chov dojnic. V roce 2013 byla již zkolaudovaná I. etapa stavby," dodala Reslová.

V roce 2012 byla v areálu povolena stavba zemědělské bioplynové stanice. „Bioplynová stanice je postavena pro výrobu elektrické energie a vznikající teplo bude využíváno pouze pro areál farmy. Zkušební provoz bioplynové stanice probíhá již od listopadu 2013. A teď k otázce zablácených komunikací, stavebník byl již několikrát upozorněn, že musí udržovat komunikace čisté a v bezpečně sjízdném stavu. Tuto povinnost údržby přilehlých komunikací má stavebník," zdůraznila Reslová.

Deník kontaktoval i vedení společnosti ZS Vilémov. „Nebudu se k tomu vyjadřovat," sdělil ředitel Tomáš Kunc.

Bioplynových stanic na Havlíčkobrodsku přibývá. Svou bioplynku má společnost Osiva v Pohledu u Havlíčkova Brodu, další stanice je v Keřkově u Přibyslavi, jedna z prvních vyrostla v Lípě. Ne vždy ale stavby těchto zařízení probíhají v klidu, naopak vzbuzují stále víc emocí.

Například v roce 2010 si obyvatelé města Habry stěžovali na zápach. Bioplynovou stanici provozuje společnost Etamex, která navíc neměla v pořádku ani příslušná povolení. „Při kontrole loni na podzim bylo zjištěno, že bioplynová stanice je provozována bez patřičných povolení," konstatoval tehdy k případu ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě Vítězslav Novák.

„Původní stížnost byla namířena proti lihovaru společnosti Etamex. Při jeho kontrole jsme ale zjistili, že je tam provozována i bioplynová stanice," řekl Novák.

Podle něho byly při provozu stanice porušeny předpisy týkající se ochrany ovzduší i vodního hospodářství. Inspekce proto uložila dvě pokuty za 155 tisíc korun.

Například stanice Velký Karlov firmy Zevo Jevišovice dostala za provoz bez platného povolení pokuty dokonce za 14,3 milionu korun. Vše skončilo u exekučního soudu. Nyní se situace v Habrech zklidnila a vyřešila, neboť, jak tvrdí místní, zápach z bioplynky Etamexu ustal.

Bioplynka děsila před dvěma lety i obyvatele Ovesné Lhoty na Světelsku. Nakonec se proti ní občané postavili, samospráva Ovesné Lhoty si dokonce najala právníka, aby jim pomohl stavbě zabránit. Negativní emoce provázely i stavbu a následný provoz biostanice v Keřkově, ale podle jejího majitele, Sativy Keřkov, je v bioplynce vše v pořádku a funguje tak, jak má.