„Posláním naší Automation Academy je nejen rozvoj interního firemního know-how, ale i spolupráce se školami. Jejím primárním cílem je ale zaškolování nových kolegů, často absolventů. Založením jsme sledovali hlavně zvýšení efektivity a kvality základního zaškolování,“ vysvětlila mluvčí firmy Lenka Klimešová.

Pravoslav Verner vyrábí ve své dílně ve Vikýřovicích letecké motory.
Unikátní dílna z Vikýřovic: Vyrábí motory, o které je za oceánem obrovský zájem

Nová akademie má pomoci, aby si absolventi s různou úrovní znalostí sjednotili základní znalosti požadované firmou pro jejich budoucí pracovní pozici.

Udržitelné řešení

Otázka náboru byla v B:TECHu velkým tématem. „Už v letech 2010-2011 se naše společnost potýkala s nedostatkem zaměstnanců v technických profesích. V tomto období jsme realizovali řadu zahraničních náborových kampaní. Společnost tehdy měla až dvacet procent zahraničních zaměstnanců. Doba jejich setrvání ve společnosti však byla relativně nízká (2-3 roky), jejich mobilita směřovala dále většinou do Německa. Dospěli jsme k závěru, že jediným trvale udržitelným řešením je výchova vlastních talentů v našem regionu,“ popsala zkušenosti Klimešová.

Společnost se proto před lety pustila do spolupráce s Okresní Hospodářskou komorou Havlíčkův Brod, aby napomohla popularizaci technických oborů.

Legendární MiG-15 inspiroval výrobce hodinek. Jsou se čtyřmi ručičkami a bez kompromisů
Výrobce hodinek inspiroval MiG-15. Jsou se čtyřmi ručičkami a bez kompromisů

„Pro žáky základních škol v Havlíčkově Brodě jsme začali kolem roku 2014 pořádat pravidelná interaktivní dopoledne. Diskutujeme o tom, kam se průmysl ubírá a motivujeme je také k přemýšlení o volbě povolání v technických oborech. Na tyto aktivity jsme pak navázali také volnočasovým programem. V roce 2016 jsme otevřeli pod záštitou místní volnočasové organizace AZ Centrum první technický kroužek v naší společnosti,“ líčila Lenka Klimešová.

Velký zájem veřejnosti 

Původně velký zájem veřejnosti neočekávali. Kroužek byl zamýšlen primárně dětem zaměstnanců. „Počáteční ohlas veřejnosti nás hodně překvapil. Místo jedné skupiny jsme museli otevřít dvě. Přihlásili se zájemci ve věku od 9 do 17 let. Vytvořili jsme tedy skupinku pro mladší děti a starší děti a mládež. V současnosti už u nás fungují čtyři skupiny.

Podnikatelé ve službách v příhraničí se potýkají s úbytkem rakouských klientů. Své o tom vědí i v Salonu Šuta v Hevlíně na Znojemsku.
Koronavirus ničí kadeřnictví v příhraničí. Nechodí totiž Rakušané

Docházka je takřka stoprocentní, někteří členové kroužku k nám docházejí už šestým rokem. Aktivita je volnočasová, dobrovolná a je znát, že k nám chodí ti, kteří mají o obor skutečný zájem,“ doplňuje Klimešová.

Kroužky vedou zaměstnanci B:TECH. „Je to pro nás opravdu velký závazek. Museli jsme přijmout řadu organizačních opatření. Kolegové, kteří kroužky vedou, jsou vytížení odborníci a často pracovně cestují. Kroužky ale přesouvat nelze. V začátcích musel občas zastoupit lektory i generální ředitel naší společnosti Igor Zahrádka, který se v rozjezdu osobně angažoval. V současnosti se podařilo kapacitu vedoucích sladit tak, aby vše hladce fungovalo,“ vyhodnocuje Lenka Klimešová.

Výsledky kroužku už firma pociťuje. Většina účastníků pokračuje na technické střední škole. B:TECH úzce spolupracuje s VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Její zaměstnanci v ní i vyučují odborné předměty a firma ve svém školicím středisku realizuje také praktická cvičení studentů oboru Průmyslová automatizace, kterého je odborným garantem.

Sláva Znojemských okurek se vrací z polí a konzervárny u Hrabětic na Znojemsku.
Zelenina, která křupne. V Hraběticích vzkřísili slavné Znojemské okurky

„B:TECH je systémový integrátor. Věnujeme se automatizaci a robotizaci. Dodáváme služby, pro které je know-how zaměstnanců klíčové. Jejich rozvoj a další vzdělávání je pro nás klíčové. Kromě znalostí, chceme ale s dětmi a mládeží sdílet také lásku k naší profesi a poctivý přístup k odvedené práci. Konec konců cílem je, aby studenti pro náš obor zahořeli a zůstali mu věrní i po ukončení studia,“ zdůraznila Klimešová.