Od poloviny května došlo k inovaci vstupního zařízení výrobní linky, která nyní umožňuje zpracovat více jak tisíc kilogramů pšeničné slámy za hodinu. Firma postupně rozšiřuje nabídku výrobních strojů a výkonových variant, čímž je schopna uspokojit konkrétní požadavky farmářů.

„O linku a její výkonové modifikace projevují zájem nejen velká zemědělská družstva zabývající se rostlinnou výrobou, ale i menší farmy hospodařící zejména v podhorských oblastech,“ uvedl manažer firmy Vladimír Hájek. Tyto farmy v rámci podpory programu udržitelného rozvoje venkova udržují louky. Po pravidelné seči mají velké množství sena, jež už nemá další využití.

„Řešením, jak výhodně zužitkovat toto přebytečné seno, je právě výroba agropelet,“ podotkl Hájek. Oproti surové biomase skýtají agropelety řadu výhod. Mají až desetinásobně menší objem, dobře se skladují a umožňují snadnou manipulaci. Také jejich výhřevnost je srovnatelná s hnědým uhlím. Proto je lze využívat ve standardních kotlích jako doplněk uhlí.

Nejlepší využití pak mají agropelety v kotlích s automatizovaným provozem a řízeným spalováním, kde účinnost hoření dosahuje více než devadesát procent.

Stát navíc poskytuje spotřebitelům agropelet dotace v rámci programu Zelená úsporám na kotle na biomasu, a to pro ekologicky šetrné způsoby vytápění a na ohřev vody pro byty a rodinné domy.