„Díky novému e-shopu na webových stránkách farmy si zákazníci mohou skutečně vybrat, co chtějí,“ vysvětlil František Němec důvody rozhodnutí uvádět mléčné výrobky na trh i elektronickou cestou. Podnikatel, který má na svém kontě titul Živnostníka v kraji Vysočina za rok 2008 a třetí místo v celostátním finále této soutěže.

Internetová novinka funguje zhruba čtyři měsíce a je zatím pouze pro oblast Vysočiny, jižní Moravy v okolí Brna a také pro Prahu. „V kraji Vysočina se dodávky uskutečňují podle dohody s naším prodejcem,“ uvedl farmář s tím, že mléčné produkty dopravují ve schválených distribučních chladicích vozech.
Téměř všichni jeho zákazníci jsou koneční spotřebitelé, kterým je umožněno na farmu přijet a podívat se jak na podmínky života chovaných zvířat, tak do výrobních prostor. „Všichni naši prodejci jsou pak samozřejmě také připraveni poskytnout kupujícímu jakékoliv informace týkající se produktů z farmy,“ doplnil Němec. Ta byla založena již v roce 1990 a má rodinnou tradici.

Netínský živnostník zpracovává na farmě kravské mléko ve vlastní minimlékárně od roku 2007 a vyrábí z něj potraviny s probiotickými kulturami, jako jsou například jogurty nebo probiotické nápoje. Jako doplněk k nim zájemcům nabízí například tvaroh či sýry.

Od února 2008 pak lze tři z těchto výrobků odlišit od konkurence. Němcovi totiž získali ocenění Regionální produkt Vysočiny. To, že ocenění získali, Františka Němce samozřejmě potěšilo. Lidé tak hned vidí, že jsou jejich výrobky kvalitní.

Mezi hlavní zásady na biofarmě rodiny Němcovy patří především šetrný přístup k životnímu prostředí, a proto se snaží své výrobky prodávat ve vratných obalech. Zavedli systém zpětného odebíraní obalů, který je v Česku ojedinělý. „Na kyblíky, v nichž jogurt prodáváme, si bereme zálohy a lidé nám je chodí vracet,“ podotkl Němec. Pokud obal z nějakého důvodu zákazník poškodí, odeberou ho taktéž.

Rodina Němcova hospodaří na 150 hektarech zemědělské půdy a specializuje se na chov skotu.