Sportovní fanoušci znají tradiční závod Rovner Vysočina. Letos známá „značka“ Rovner již v názvu není, přitom jde o stejný podnik, jako v minulých letech. Čím to je?

Vypadlo jméno generálního partnera - brněnské fi rmy Rovner, která byla v názvu akce vedena od druhého ročníku. Právě loňským desátým ročníkem jsme ukončili dlouhodobou smlouvu. Pod staronovým názvem Vysočina bude tento závod opět jediným etapovým závodem pro kategorii mužů, který je v letošním roce uspořádán v Česku.

I když na přelomu května a června se jely Lidice…

To ale byly jen čtyři samostatné závody a součet bodů za umístění z jednotlivých závodů teprve určil celkového vítěze. Vysočina 2007 se od prvního ročníku jezdí klasicky „na součet časů“. Pokud se podíváme na celou akci od prvního ročníku, tak se jezdilo prvních sedm ročníků jako třídenní podnik se čtyřmi etapami, které měly vždy start i cíl ve Žďáru nad Sázavou.

Pak se celá tour rozrostla, je to tak?

Ano, podlehl jsem zájmu vedení havlíčkobrodské radnice o uspořádání akce. Osmý a devátý ročník byly již o jeden den prodlouženy a jel se navíc prolog. První dva dny se závodilo v Havlíčkově Brodě, zbývající tři etapy opět ve Žďáře. Na desátý ročník se peloton opět stěhoval, tentokráte na dvě první etapy do Nového Města na Moravě. Letos Žďár zůstal centrem celé akce a nezměnil se i počet čtyř dnů a pěti etap, ale dochází k výměně etapového města. První etapa se opět pojede v Novém Městě na Moravě, druhá v Bystřici nad Pernštejnem a zbývající tři etapy ve Žďáře nad Sázavou.

Co vás vedlo k opětovné změně lokality závodu?

Jednotlivá města prostě chtěla přivítat cyklisty na svém území. Všechna „etapová města“ včetně vedení kraje Vysočina na akci fi nančně přispěla. Tím pomohla zajistit potřebné fi nanční prostředky na pokrytí veškerých nákladů. Zájem je i v jiných městech mimo Vysočinu, ale tím by se celá akce organizačně i fi nančně „zkomplikovala“. Uvidím v příštích ročnících, zda přistoupím na některou z nabídek.

Neuvažujete o zařazení Vysočiny do světového kalendáře závodů?

Samozřejmě na to myslím, a dlouhodobě. Zařazení si přejí všechny kluby v Česku i vedení Českého svazu cyklistiky. Důvod je jednoduchý. Díky bodům, udělovaným za umístění v jednotlivých etapách i za celkové umístění, by si mohli nejen cyklisté, ale i svaz vylepšit postavení v tabulce UCI. Právě podle těchto tabulek se stanovuje kvóta pro počty startujících z jednotlivých zemí na MS v silniční cyklistice.

Co vám tedy brání?

Když to řeknu jedním slovem, tak peníze. Kdo se v této oblasti nepohybuje, nemá představu o finančních nákladech, které musí každý pořadatel závodu zařazeného do UCI kalendáře vynaložit. V Česku je to o to horší, že se vše musí hradit v Eurech či Švýcarských francích. Právě v těchto měnách musí být vyplaceny ceny, startovné – kapesné všem účastníkům, rozhodčí, dopingový komisař a jejich cestovné, „zápisné do kalendáře UCI“ a podobně. V korunách bych mohl hradit předepsané ubytování v hotelích (3-4 hvězdičky), stravu, rozbor vzorků v dopingové laboratoři a další náklady na organizaci závodu. Pořadatel takovéto akce musí umožnit start kritérii stanovenému maximálnímu počtu startujících, který je 200 cyklistů. Na každého cyklistu připadá i jeden člen doprovodu. Pravidla pamatují i na časový úsek, kdy jsou účastníci závodu zajištěni pořadatelem.

Jak je časový úsek stanoven?

Večeře před dnem startu,až po oběd následující den po ukončení závodu. Když si propočítám dnešní kurz Euro/Kč a přidám náklady v korunách, dostanu se při dnešní skladbě závodu, zařazení akce do 1. kategorie (výše jen 30 závodů PRO TOUR) a případném maximálním počtu startujících, na částku okolo 10 miliónů korun. Protože vím, jak je nesnadné fi nančně zajistit stávající formát závodu, nevím, kde bych mohl sehnat tyto peníze.

Program:
Příjezd zahraničních cyklistů je ve většině případů nahlášen na 1.srpna, 2.srpna dojde ke kompletní prezentaci účastníků a ve 13 hod. bude odstartována v Novém Městě na Moravě – Vratislavově nám. 1.etapa, kde se pojede 11 okruhů N.Město na Mor. – Křídla – Nová Ves u N.M.nM. – N.Město na Mor., celkem 132 km.
3.srpna ve 12 hod. odstartuje 2.etapa na 4 okruhy Bystřice n.Pern. (Hornická ulice) – Vír – Veselí – Dalečín – Písečné – Bystřice n.Pern., celkem 124,8 km.
4.srpna v 9 hod. odstartuje 3.etapa Žďár n.S. – Hamry – Sázava – V.Losenice, dále 7 okruhů V.Losenice – Vepřová – M.Losenice – V.Losenice, po těchto okruzích se cyklisté vrátí zpět do Žďáru n.S., celkem 97,5 km. Odpoledne v 15:30 hod. je na programu 4.etapa – časovka jednotlivců Žďár n.S. – Hamry n.S. – Sázava – Nové Dvory a zpět, celkem 18 km.
5.srpna v 9 hod. bude odstartována závěrečná 5.etapa na 6 okruhů Žďár n.S. – Vysoké – Počítky – Sklené – Tři studně – Vlachovice – N.Město – Radňovice - Žďár n.S., celkem 162 km. Celkem cyklisté absolvují 534,3 km. Všechny starty i dojezdy etap ve Žďáru n.S. jsou na Brodské ulici.