Zájemci, kteří si založí své družstvo (minimálně 3 hráči) a chtějí se účastnit turnajů na amatérské úrovni ze žďárska a okolí, ať se přihlásí do 25. dubna 2008.

Kontaktní osoby: p. Jiří Horký – tel. 602544586, e-mail: horky.hamry@oil.cz nebo p. Petr Jelínek – tel. 731275907, e-mail: p.jelinek@atlas.cz.

Na těchto kontaktních linkách všichni zájemci o Amatérskou nohejbalovou ligu Žďárska obdrží i bližší informace o této soutěži.