Díky splnění všech podmínek dosáhla dívčí složka do 15 let na statut Sportovního střediska mládeže. „Myslím, že Česká basketbalová federace vnímá posun a dynamiku žďárského klubu,“ říká šéftrenér mládeže Roman Bednář, kterého v dvojrozhovoru pro Deník doplňuje předseda BK Tomáš Martinec.

Od ledna 2023 získal klub od České basketbalové federace statut Sportovního střediska mládeže (SpS). Co to pro běžný chod znamená?
Martinec: Když jsme klub převzali, chtěli jsme ho rozvíjet jak kvantitativně, tak kvalitativně. V posledních pěti letech se podařilo značně zpřetrhané ročníky doplnit a zajistit u žáků a minižáků návaznost, s čímž jsme maximálně spokojení. Jedním z našich cílů bylo stát se Sportovním střediskem a jsme rádi, že se nám to podařilo. Potvrzuje to, že jdeme správným směrem a otevírá nám to další možnosti například tím, že získáme finanční prostředky na poloprofesionálního trenéra, který bude úzce spolupracovat s už delší čas fungujícím profesionálním trenérem Romanem Bednářem.

Česká basketbalová federace Vlkům přiklepla SpS pro dívčí složku U15 a mladší. Kdo bude hlavním trenérem SpS?
Martinec: Poloprofesionální trenérkou se stala Věrka Stočková, která má všechny potřebné kvalifikace, odbornost a dlouholetou praxi. Bude zodpovědná za kategorie U10, U11, U12 a k tomu vede pohybovou přípravku na ZŠ Palachova. Samozřejmě přebírá část agendy týkající se dívčí sekce klubu ve vztahu k ČBF.
Bednář: Jsem hlavně rád, že společně můžeme klub ještě víc rozvíjet a tím nemyslím pouze trénování. Jeden profi trenér je schopen zajistit kvalitní sportovní chod klubu, dva nebo tři už ho zase mohou posunout mnohem dál. Samozřejmě ve spolupráci s ostatními, vždyť aktuálně v klubu aktivně působí přes dvacet trenérů.

Hodně mrzet možná bude na konci sezony fotbalisty Velkého Meziříčí (v červeném) sobotní ztráta dvou bodů z půdy Frýdlantu.
Obehraná písnička. Fotbalisté Velkého Meziříčí opět ztratili skoro vyhraný zápas

Jak si stojíte v rámci Kraje Vysočina?
Bednář: V dívkách jsme ze strany České basketbalové federace jediný klub, který má jakýkoliv statut, což odráží i realitu v kraji.

Skvělých výsledků dosahují i chlapci Žďáru, kteří by rovněž SpS mohli mít. Nebyla možnost získat SpS pro obě kategorie?
Bednář: Žádali jsme pouze o dívčí kategorii, kde je to z našeho pohledu smysluplnější. Podmínky pro dívčí a chlapecké složky se totiž diametrálně liší. Federace při naší žádosti mimo jiné ocenila i dlouhodobou práci na vzdělávání trenérů, jejichž kvalitu se snažíme neustále zvyšovat a tím následně zlepšovat úroveň a fungování klubu. Nicméně není od věci zmínit, že bez problémů splňujeme všechny požadavky i pro chlapeckou složku.

Dalším zajímavým projektem klubu jsou Trenéři do škol. Jak jste s jeho fungováním spokojení?
Martinec: Naši trenéři se v prvním pololetí díky podpoře MŠMT a klubu podíleli na vedení tělesné výchovy na základních školách spolu s učitelkami daných tříd. Reakce jsou velmi pozitivní. Je to další možnost, jak pohybově rozvíjet děti ve městě, oslovit je a nalákat na odpolední pohybové kroužky. Na podzim byl projekt financován díky podpoře Národní sportovní agentury, v lednu jsme ho museli pokrýt z klubového rozpočtu. Nyní čekáme, jak se ve druhém pololetí nastaví podpora ze strany ministerstva, protože nejde o levnou záležitost.

Důležité body v sobotním dopoledním souboji se Starou Říší vybojovali divizní fotbalisté Havlíčkova Brodu (v bílých dresech).
Fotbalisté Brodu konečně vyhráli. Jinak by bylo ve hře mé odvolání, tušil Adamec

Když jsme u těch kroužků… Můžete připomenout, jak fungují?
Bednář: V rámci ZŠ Švermova a ZŠ Palachova jsme jednou z nabídek volnočasových aktivit pro děti z prvních až třetích tříd. Trenér si vyzvedne děti v družině, dovede je do tělocvičny a věnuje se jim. Pohybově rozvojové kroužky fungují pro celý Žďár, protože na naší klubové hale u druhé ZŠ máme basketbalovou školičku zejména pro děti ze dvou přilehlých škol. Zakládáme si na tom, že nejde o basketbal, ale multisport. Děti rozvíjíme ve všech ohledech, jde primárně o jejich pohybovou gramotnost, kterou následně využívají ve sportovních přípravkách, a to nejen našeho klubu. U takto malých dětí opravdu nevíte, pro co se v budoucnu nadchnou, a proto jim chceme otevřít dveře dokořán, ať se mohou s rodiči rozhodnout.

Vlci už delší dobu spolupracují se dvěma trenérkami, které se starají o zdraví dětí. Uvažujete nad dalším rozvojem rovněž v tomto směru?
Martinec: Pevnou součástí basketbalových tréninků je kondiční trenérka Zuzana Fejtová, které přejeme rychlou rekonvalescenci po nepříjemném úrazu, a instruktorka plavání Romana Polívková. Obě skvěle zapadají do myšlenky komplexního rozvoje hráčů našeho klubu a jsme za ně moc rádi. Jde o profesionálky, které ví, co dělají. Rádi bychom nabídli i další služby, například fyzioterapeuta, ale to je hodně nákladná věc. Pokud by se našel sponzor ochotný na něj přispět, byla by to další z možností, jak servis pro hráče posunout.