"Termín na přelomu roku není pro Nové Město příliš výhodný. Zejména z pohledu sněhových podmínek, které jsou zde ze všech pořadatelů nejméně stabilní. Ale od roku 1981, kdy se závody Světového poháru na Českomoravské vysočině pořádají, jsme jich odvolali minimum,” řekl předseda organizačního výboru Zlaté lyže Petr Honzl.

Na zasedání FIS v Curychu novoměstští pořadatelé dokonce nabídli řediteli běžecké komise Jörgu Capolovi, aby si v budoucnu případně našel jiného pořadatele Tour de Ski výměnou za přidělení klasického závodu Světového poháru. FIS ale až do roku 2012 počítá s Novým Městem jako součástí Tour de Ski, od roku 2010 by se však měl seriál konat v termínu od 1. do 7. ledna.

“Navršují se ale finanční požadavky, do společného budgetu FIS dáváme 3,5 milionu korun. Rozpočet je deset milionů korun. Kvůli posilující koruně vůči euru tratíme na objemu peněz z televizních práv zhruba 750 tisíc korun. Bez finanční pomoci města a kraje Vysočina bychom tuto akci neuspořádali,” dodal Honzl, podle jehož vyjádření je hlavním cílem udržet v Novém Městě buď Světový pohár, nebo seriál Tour de Ski.

“Příspěvek města je zajímavý, ale nedosahuje významu Tour de Ski nebo akcí v biatlonu a také neodpovídá tomu, co odprezentujeme pro region a město. Ve světe na sebe berou 85 procent nákladů na tyto akce městské a regionální rozpočty,” poznamenal.

--------------

Čtěte také: Seriál článků o Tour de Ski v Novém Městě

zdroj: www.zlatalyze.cz