Předseda oddílu Petr Hubáček starší nejprve zhodnotil uplynulou sezonu, když vyzvedl nejúspěšnější atlety. Velice kladně byla hodnocena účast družstva žen ve druhé lize, v níž budou novoměstské atletky působit také v tomto roce.

V další části svého referátu Petr Hubáček, mimo jiné, vyzvedl také velice dobře fungující spolupráci se sportovním Gymnáziem Vincence Makovského a Městskými lázněmi v Novém Městě.

„Pokud mám hovořit o podmínkách pro atletiku v Novém Městě, tak velice pozitivně vyznívá spolupráce s Městskými lázněmi. Všichni už se také těšíme na novou sportovní halu, jejíž výstavba by v letošním roce měla začít. Pro další zkvalitnění trenérské práce je velkou posilou příchod nového trenéra Stanislava Joukala, který za svoji dosavadní kariéru vychoval mnoho kvalitních výškařů a skokanů do dálky. Věřím, že se mu u nás bude také dařit,“ vyslovil své přání předseda atletického oddílu Petr Hubáček starší.