V pátek odstartoval již 52. ročník finále Zlaté podkovy v Humpolci. Šly přípravy tohoto prestižního závodu podle plánu? A kdy jste s nimi vlastně začali?
Intenzivní přípravy letošního závodu začaly v dubnu. Zima byla delší, takže jsme na závodišti nemohli nic dělat, ale od dubna jsme na kolbišti začali pracovat. Trať jsme připravovali ve spolupráci se zahraničním stavitelem. Byl z Polska a dal nám nové impulsy pro naše stavitele tratí. Tratě jsme tedy obohatili o mobilní krosové překážky. V letošním roce jsme jich udělali deset a potom jsme z gruntu opravili mnoho dalších terénních překážek. Pořídili jsme nový drezurní obdélník a zmodernizovali jsme diváckou tribunu. Je to teď příjemnější prostor pro diváky i pro uskladnění našeho skokového materiálu. Také se nám podařilo zprovoznit zavlažování, což nám hodně pomohlo, když je letos velké sucho. Udělali jsme i nový mostek přes potok. Co hodně ovlivnilo pohled na celé závodiště je, že jsme nechali vykácet proschlé topoly podél čejovské silnice, v podstatě se tak celé závodiště otevřelo. Tento krok nás zase víc donutil, abychom na závodišti zapracovali. Vedle kolbiště totiž máme bytový dům školního statku, který čeká také nějaká oprava. Připravujeme ale i další věci do budoucna.

Na co se mohou návštěvníci kolbiště Dusilov těšit o víkendu?
V sobotu dopoledne se lidé mohou těšit na terénní zkoušku sedlových soutěží a odpoledne tu budeme mít maraton spřežení. Diváky by navíc mělo zaujmout i velice silné zastoupení čtyřspřeží. Letos se nám jich přihlásilo celkem devět, což jsme tu dosud neměli. Třeba loni závodily tři čtyřky.

Kolik závodníků se letos na Zlaté podkově představí návštěvníkům?
Letos máme přihlášených sto sedlových jezdců a třicet kočárů. Je to v podstatě maximálně naplněná kapacita, aby se všichni závodníci během soutěžních dnů vystřídali. Každý závodník má svůj čas, více koní a také více závodů.

Nad sokolovnou v Černovicích nyní visí velký otazník.
Zchátralá sokolovna už patří Černovicím. Teď se řeší, co s ní

Přijeli do Humpolce i známí mistři tohoto sportu?
Několikanásobná vítězka Zlaté podkovy Radka Dvořáková v letošním roce nepřijela, protože momentálně nemá koně do Zlaté podkovy. Připravuje tedy nové mladé koně a doufám, že se s ní co nejdříve na našem závodišti uvidíme. Naději na vítězství má ale každý účastník závodu. Dokonce tu letos máme i účastníky od nás, takže proč by nemohl vyhrát někdo z Humpolce. Přijela k nám i čtyřspřeží z Rakouska a máme tu rovněž závodníka ze Slovenska. Pokaždé jde ale o to, že závodník musí být připravený. Také je důležité, aby měl kapičku štěstí, které také rozhoduje o tom, jak se umístí. Zažili jsme totiž několikrát, že průběžný vítěz po dvou dnech v posled-ní disciplíně měl více trestných bodů a propadl se až na čtvrté nebo páté místo. Je to soutěž a do posledního okamžiku je napínavá. Také vždycky říkám, že není důležité zvítězit, ale ve zdraví a pořádku dokončit závod.

Je letošní ročník Zlaté podkovy něčím odlišný od těch předchozích?
Dalo by se říci, že závod je stále stejný. Ze sportovního hlediska se Zlatá podkova v podstatě ani moc měnit nemůže, protože se řídí pravidly, a ta mají řekněme nějaký pozvolný vývoj, ale rozhodně ne tak, že by se něčím výrazně lišila. Takže pokud jde o sportovní část, tak ta je daná pravidly jezdeckého sportu a změn tam příliš není. Samozřejmě se mění trať a podle našeho názoru k lepšímu. Letos, jak už jsem řekl, tu také máme velkou účast čtyřspřeží, což je úžasné. Nabízíme ale i doprovodné akce, například ukázku soutěže chladnokrevníků, a tam letos jedna změna je. Většinou se jí účastní chlapi, kteří dělají v lese a předvádí své koně. Letos ale mezi nimi bude i jedna žena, majitelka chladnokrevného plemena.

Čeho se musíte při tvorbě nových překážek držet?
Klademe velký důraz hlavně na bezpečnost. Překážky tedy nesmí mít žádné ostré hrany, o které by kůň mohl při skoku zachytit. Do každé soutěže jsou dány rozměry překážek, které nesmí být překročeny. Důležité je i barevné provedení překážky. Kůň musí vidět přesně, kde překážka začíná a kde končí. Nové trendy jsou i u vodních překážek, kterých máme na závodišti několik. Dříve koně absolvovali terénní překážku hned při výskoku z vody a zde mohlo docházet k úrazům. Při stavbě nových tratí dbáme na to, aby kůň nejdříve z vody vyběhl a následně, po několika krocích, překážku absolvoval. Tyto věci se hodně vyvíjí a my se snažíme, aby překážky byly moderní a bezpečné jak pro koně, tak i jezdce. Překážka musí být také označená. Napravo je označena praporkem červeným, nalevo bílým. Teď vidíme, že bychom do budoucna měli předělat uchycení těchto praporků. Ve světě se totiž několikrát stalo, že kůň skočil na praporek a došlo k úrazu.

Mohou si Zlatou podkovu užít i ti nejmenší?
Také pro děti je tu připravená zábava. Když už je přestanou koníci zajímat, mohou využít doprovodné akce. Jsou tu kolotoče, houpačky a další zábava, která bývá na klasické pouti. U nás to ale bude v menším provedení. V neděli se navíc tradičně kočáry a jezdci na koních zúčastní průvodu městem. Letos musíme trochu změnit trasu průvodu, protože Čejovská ulice je v rekonstrukci. Navíc, co se týče zastoupení kočárů, tak letošní průvod bude velice bohatý. Účast jezdců v sedlech bude naopak menší z důvodu bezpečnosti. Koně se totiž pohybují po kostkách a jezdci mají mnohdy oprávněné obavy, aby se nestalo nějaké neštěstí, kdy jsou diváci v těsné blízkosti koně, i když máme v prostoru určitá bezpečností opatření.

Humpolecké kolbiště se díky kompletní rekonstrukci přiblíží republikové špičce. Bude tak Zlatá podkova ještě prestižnější?
Zdaleka nemůžeme dosáhnout profesionálních závodišť. Zlatá podkova jako taková vznikla pro podporu jezdeckého sportu, jezdecké všestrannosti. Opravdu nejsme profesionální závodiště, ale chceme, aby se jeho parametry přibližovaly například pardubickému závodišti. Pro nás je velice zavazující tradice více než padesáti ročníků Zlaté podkovy. Je to obrovská práce našich předchůdců, na kterou jsme navázali a kterou chceme rozvíjet. Při pořádání závodů tohoto charakteru je důležitým faktorem, který rozhoduje o divácké návštěvnosti, počasí. Když prší, je to špatně hlavně pro diváky, koňům trocha vody nevadí. Když zase moc svítí sluníčko, je to také špatně, a to zase hlavně pro koně. Doufám, že letos bude průběh počasí vyhovovat jak koním, jezdcům i divákům, a že budou všichni spokojeni.

Ilustrační foto
Dvě obce na Pelhřimovsku se potýkají s vandalem, který ničí stromy

A jaké máte plány do budoucna?
Naší snahou je připravit závodiště do takové podoby, aby se zde mohlo konat i Mistrovství České republiky ve všestrannosti. Na výstavbě tratí a překážek již intenzivně pracujeme. Mnoho další práce nás však ještě čeká. Naší snahou je zlepšit sociální zázemí pro diváky a návštěvníky Zlaté podkovy, zlepšit i zázemí pro ustájení koní. Mohu říci, že díky našemu zřizovateli, Kraji Vysočina, se tato akce připravuje. Vedení Kraje Vysočina schválilo projekt na modernizaci sociálního zázemí na jezdeckém závodišti v Humpolci. Zároveň by měla přímo v prosto-rech školního statku začít v rámci projektu integrovaného regionálního operačního programu výstavba Centra zemědělského vzdělávání. Jedním z cílů tohoto projektu je i výstavba haly, která by zlepšila podmínky pro ustájení koní v době konání jezdeckých závodů.

Kdy se s rekonstrukcí začne? Ohrozí nějak pořádání příštího ročníku?
Projekt na modernizaci sociálního zázemí pro diváky je hotový a výstavba by měla začít letos na podzim, takže příští rok už závodiště Zlaté podkovy přivítá diváky v novém kabátě.

V čem bude tento nový areál lepší?
Snažíme se o to, aby naše závodiště bylo hezkým kouskem našeho města. Díky velmi dobré spolupráci zde byla vybudována inline dráha, která je stále více využívána. Na našem závodišti se koná vedle finále Zlaté podkovy, během roku celá řada jezdeckých soutěží i výstav psů. Myslím si, že všechny návštěvníky těchto akcí potěší nová westernová podoba tohoto objektu, která bude závodiště vhodně doplňovat. Pochopitelně se budeme dál snažit zlepšovat překážky a celý areál Zlaté podkovy posouvat dál. Nápady máme. Překážky chceme stavět tak, aby byly jednak bezpečné pro koně a jezdce, ale zároveň aby byly i divácky atraktivní. Jednu takovou myšlenku mám, ale zatím ji ještě nechci prozrazovat. Tuto překážku bychom ale na závodiště umístili pro příští rok, protože je opravdu trochu složitější. Řeknu jen, že by se jednalo o vodní překážku, u které bude zapotřebí i přívod elektrického proudu. Doufám, že se nám to podaří a že se bude divákům příštího, třiapadesátého ročníku Zlaté podkovy líbit.


Sobota
Od 8.00: terénní zkoušky sedlových soutěží BP, SN, SP, ZP, Pony.
Od 15.00: maraton spřežení – mistři opratí

Neděle
Od 9.00, Horní náměstí: koncert ZUŠ a vystoupení mažoretek.
Od 9.00, Kolbiště Dusilov: parkur SN, BP, Pony
Od 10.00: průvod jezdců městem a zdravice na náměstí
Od 12.00: překážková jízda spřežení MO.
Živé vysílání Českého rozhlasu Vysočina z kolbiště Dusilov.
Ukázka soutěže tažných koní.
Parkury sedlových soutěží SP, ZP.
Dekorování vítězů.

Dožínky. Ilustrační foto.
Na Pelhřimovsku jsou výnosy obilí slušné. Dokáží to i na dožínkách