Přístav Berenice vybudoval počátkem 3. století před naším letopočtem Ptolemaios II., syn zakladatele Ptolemaiovského Egypta Ptolemaia I. Sótéra a královny Bereniké I. Po celý starověk představovala Berenice prosperující obchodní přístav.

Při průzkumu oblasti severně od Hadriánova valu ve Velké Británii bylo nalezeno 134 dosud neznámých domorodých sídlišť z doby železné, které se datují do doby římské nadvlády.
Život po boku Římanů: Starověká skotská sídliště odkrývají dávná tajemství

Během 4. až 6. století našeho letopočtu obývali tento region Núbijci zvaní Blemmyes, obyvatelé východní pouště, kteří obsadili Dolní Núbii a založili malé nezávislé království s centrem Kalabša, nacházejícím se ve výběžku poblíž Asuánu v Egyptě.

Podivně svázaní mrtví

Archeologové z Centra středomořské archeologie Varšavské univerzity nyní odkryli na místě někdejšího přístavu hrobový komplex obsahující sedm koster pohřbených ve více vrstvách a pocházející z doby před zhruba patnácti sty lety. Mrtví byli uloženi do hrobů s dolními končetinami položenými na hrudi.

„To není přirozená poloha. Abyste jí dosáhli, museli byste zesnulého svázat provazy nebo látkou,“ uvedl podle webu Heritage Daily Mariusz Gwiazda z Centra středomořské archeologie Varšavské univerzity.

Zdroj: Youtube

Pohřbení patřili mezi elitu

Artefakty uložené v hrobce naznačují, že pochovaní představovali elitní třídu, pohřbívanou spolu s dovezenými korálky vyrobenými z onyxu (neprůhledného poloprůsvitného černého minerálu chalcedonu) a karneolu (hnědočerveného minerálu), které pocházely z Pákistánu, Indie a dokonce i z Indonésie. Tým také objevil stříbrné prsteny a náušnice a slonovinové náramky.

Žena, jež byla pohřbena před 4000 lety u Pardubic, měla drobnější postavu, světlou pleť, hnědé vlasy a hnědé oči posazené  široko od sebe a výraznou bradu.
Patřila k elitě, nosila šperky z Baltu. Vědci vrátili tvář ženě z doby bronzové

Vykopávky dále odhalily nový důkaz starověkých pohřebních rituálů, protože archeologové při nich objevili plošinu se zvířecími pozůstatky, jež představovaly pravděpodobně obětiny. Na plošině se našly mísy používané za tímto účelem a také několik amfor umístěných dnem vzhůru, jež byly vyprázdněny během rituálních praktik.