Žďársko vede také v počtu lehkých a těžkých zranění. „Policisté v Kraji Vysočina od začátku letošního roku do konce srpna vyšetřovali celkem 104 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté. Účastníky dopravních nehod byli v 77 případech cyklisté – muži a ve zbývajících případech ženy - cyklistky. Z celkového počtu dopravních nehod s účastí cyklistů jich 66 cyklisté zavinili. Tři cyklisté při letošních dopravních nehodách zemřeli, sedm jich utrpělo těžké zranění a 83 cyklistů bylo zraněno lehce. Pouze 11 cyklistů vyvázlo z nehody bez zranění. V patnácti případech policisté zjistili, že cyklista byl při nehodě pod vlivem alkoholu,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté připravují na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí.Nehody cyklistů pod vlivem alkoholu se žďárskému okresu naštěstí vyhnuly, v této kategorii vede s počtem pěti případů Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Na Žďársku ale zase policisté zaevidovali za uvedené období tři těžká zranění a devětadvacet lehkých.

Právě kvůli častým nehodám cyklistů, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu, připravují policisté na nadcházející podzimní období celou řadu dopravně bezpečnostních akcí. „Zaměří se na kontroly cyklistů, a to zejména s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ nechala se slyšet Dana Čírtková s tím, že na jízdním kole nebo motokole vyjíždí stále vyšší počet cyklistů a ti často zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na silnice bez řádného vybavení.

„Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání cyklistovu hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila jejímu uživateli život. Je proto vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cyklistovi více jak osmnáct let. Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je totiž právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání v 85 procentech případů úrazů hlavy a 88 procentech případů úrazů mozku. Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - strom, obrubník, patník. V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí,“ dodala Dana Čírtková.