V době příjezdu jednotky hasičů na místě nehody však nikdo nebyl. Místo bylo zabezpečeno proti požáru a úniku provozních kapalin a předáno policii