Pokračovat bude i v lednu a únoru příštího roku. „Do akce jsou zapojeni především dopravní policisté, kteří se budou v rámci kontrol ve spolupráci s policisty oddělení tisku a prevence zaměřovat především na chodce. V případě přestupků musí všichni účastníci silničního provozu, včetně chodců, počítat s příslušnými sankcemi," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Letos už šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 113 dopravních nehod, na nichž měli účast chodci. Při těchto nehodách byly čtyři osoby usmrceny, deset utrpělo těžké zranění a 94 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Ve 39 případech dopravní nehodu zavinili sami chodci a při šetření sedmnácti nehod policisté zjistili, že chodec byl pod vlivem alkoholu.

Počet dopravních nehod chodců se meziročně mírně zvýšil. „Za stejné období loňského roku, tedy od začátku roku do konce listopadu, jsme šetřili v našem kraji 101 dopravních nehod s účastí chodců," podotkla Čírtková.

Někteří chodci jako by stále nevěděli, jak se chovat. Zopakujme si tedy základní zásady. Musí užívat především chodníku; tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Mimochodem letos se stalo 32 dopravních nehod přímo na přechodu pro chodce a dalších pět dopravních nehod v jeho bezprostřední blízkosti. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku pouze kolmo k její ose.

Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí či jiné zábrany na vozovce.

Od 20. února letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tato kromě jiného přinesla novou povinnost pro chodce – užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti.

V loňském roce policisté na Vysočině vyšetřovali celkem 119 dopravních nehod, při kterých byl jedním z účastníků chodec. Pět chodců loni zemřelo, šestnáct jich utrpělo těžké zranění a dalších 83 jich bylo zraněno lehce.

Dopravní nehody chodců na Vysočině. Infografika.