„Operační důstojník oznamovatele poučil, aby s předměty nijak nemanipuloval a vyčkal na příjezd policejní hlídky. Policisté místo zajistili a vyžádali si součinnost policejního pyrotechnika. Pyrotechnik brněnské expozitury munici identifikoval jako tříštivý dělostřelecký granát ráže 7,5 centimetru. Prohledal blízké okolí nálezu, přičemž nalezl ještě další čtyři protipancéřové dělostřelecké granáty ráže 7,5 centimetru a čtyři iniciátory - dna nábojnic od uvedených střel. To vše německé výroby z období druhé světové války. Dále s municí nalezl část tankového pásu,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Miláčková. Nalezenou munici pyrotechnik zajistil a převezl k následné likvidaci.