Jedná se o bezdomovce, ročník 1950, který měl adresu trvalého pobytu hlášenou na Městském úřadu v Třebíči.

Mrtvolu muže našel jeho přítel, který ho tam chodil sedm let navštěvovat. Protože tam už několik měsíců nebyl, nalezl zemřelého ve značném stupni rozkladu.

Policie České republiky věc šetří pro potvrzení nebo vyloučení cizího zavinění smrti.