Operační důstojník do lesa vyslal policisty z obvodního oddělení ve Žďáře nad Sázavou, kteří místo nálezu zajistili a vymezili bezpečný prostor. „Poté byl na místo přivolán pyrotechnik z expozitury České Budějovice, který potvrdil, že se jedná o tankovou střelu PZGR ráže 75 milimetrů. Následně střelu zajistil a přepravil ji k bezpečné a odborné likvidaci,“ informoval David Linhart z oddělení tisku a prevence krajského policejního ředitelství.

Z minulých ročníků Hodu polničskou kolejnicí.
V Polničce budou házet kolejnicí, letos si k tomu přizvali zápasníky a boxery

Ve žďárském okrese stále dochází k četným nálezů válečné munice, neboť tudy v závěru druhé světové války vedla jedna z hlavních ústupových cest německé armády. „Výjimečné však nejsou ani nálezy munice z období první světové války nebo z meziválečného období. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času nefunkční, jiné se časem stanou maximálně citlivými a při jakékoliv neodborné manipulaci může dojít k jejich aktivaci,“ přiblížil Linhart.

Policisté proto opakovaně varují, aby lidé při nálezu podezřelého předmětu připomínajícího munici či její součásti byli nanejvýš obezřetní. „S předmětem nemanipulujte a nedotýkejte se ho, přivolejte policii a podle možností zajistěte, aby se do jejího příjezdu k předmětu nikdo nepřibližoval. Za žádných okolností se neobávejte nález munice ohlásit. Činíte tak v dobré víře a ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku,“ vzkázal veřejnosti David Linhart.