Odůvodnění, které sepsal mazaný Filip (nikoli Marlowe), má redakce k dispozici. Mimo jiné se v něm praví: „…masové šílenství obyvatelstva, dosud poslušně kráčejícího leninskou cestou, bylo způsobeno dezinformací nebo-li hoaxem. Dnes televize vypínají Donalda Trumpa, když šíří vcelku pravděpodobné teorie, že americké volby byly zfalšovány. Když ne Američany, mohly být totiž docela dobře zfalšovány našimi milými ruskými přáteli. Zdravím tímto do Kremlu.

Nouzový stav je prodloužen. Proč? Jsme v nouzi

Nehorázný hoax, který vypustil pivovarský dělník Václav Havel, nebyl nikdy a nikde uveden na pravou míru, ačkoli již tehdy měla televize za úkol vysílat objektivně a vyváženě, samozřejmě s přihlédnutím k vedoucí úloze strany.

Dnes jsou pranýřováni jedinci, kteří považují roušky za semeniště breberek. Nebo ti, kteří se právem obávají, že by jim americký imperialista Gates mohl vrznout do vakcíny čip. Vysmíváni jsou senioři, jako Václav Klaus, kteří nevěří v existenci koronaviru a považují ho za výplod světového spiknutí.

Předmětný Havel však rozšířil mezi lid hoax ničím nepodložený a vyloženě blbý. Jeho virální šíření bylo dáno tím, že nositeli se stali známí umělci, kteří prokazatelnou nepravdu hlásali dál. Lid, zvyklý po leninsku poslouchat, poslouchal.

Patnáct metrů čtverečních

Než se in medias res dostanu k meritu věci, předesílám, že Havlův hoax je vyvrácen nejen mou politickou a advokátní praxí, nejen dějinami Česka a celého světa. Vyvrací ho i každodenní zkušenost a životní pocit každého z nás. Dokonce i malé dítě ví, že je to nesmysl.

Nuže, jak zní ona žalovaná věta, díky které věřím, že vaše stolice vrátí zemi před Listopad: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí…“