Logo k seriálu Slovíčkaření.Logo k seriálu Slovíčkaření.Zdroj: Redakce Denik.cz/magazinKdyž nápadník naší dcery jen tak bloumá, k ničemu se nemá, vráží do věcí, všechno mu padá z rukou a ještě k tomu vypadá, jako kdyby spadl z višně, ulevíme si: „Takovýho mameluka by sis chtěla vzít?“

Nešika křížený s pitomcem je ovšem hodnocení na hony vzdálené schopnostem původních mamlúků (mamluq, mamluk, mamluke, mameluke, mamaluke), tedy muslimských otroků nemuslimského původu, osvobozovaných, jen aby sloužili vládnoucím arabským dynastiím v jejich četných válkách.

Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud na akvarelu vytvořeném  Midjourney AI v roce 2023 a na snímku od německého fotografa Maxe Halberstadta. Fotografie z roku 1921 je kolorována
KVÍZ: Génius, který zkoušel drogy a nebál se mluvit o sexu. Co víte o Freudovi?

Rytířská třída mamlúků byla efektivním zdrojem válečnické síly po dobu téměř celého tisíciletí, od 9. do 19. stoletíTři mamelukové s kopími na koních.Tři mamlúkové s kopími na koních.Zdroj: Wikimedia Commons, Daniel Hopfer, Public domain našeho letopočtu. Původně šlo o otroky tureckého původu z eurasijské stepi. Pak se instituce vojenského otroctví rozšířila na Čerkesy, Abcháze, Gruzíny, Armény, ba i Rusy, Maďary, Albánce, Řeky, a dokonce na Egypťany.

Povýšení ponížením: za relativní volnost často zaplatili životem a žádný sultán pro ně neplakal. Postupem času se z nich však stala tak mocná a působivá masa, že se někteří z nich sami dokázali dopracovat na nejvyšší post. Viz Mamlúcký sultanát (Sultanat al-Mamalik), ovládající Egypt a Sýrii od poloviny 13. století až do začátku 16. století.

Hanba mluvit

Podobně znějícím slovíčkem je habakuk, což má v češtině dva významy: zaprvé ten nekorektní, který se dnes už příliš nepoužívá. „Přece by ses nevdala za takovýho habakuka?“ láteřil v minulosti průměrný český otec, neuvědomělý rasista, pokud byl mameluk, jehož přivedla dcera k rodičům na seznamovací návštěvu, ještě k tomu tmavší pleti.

Prorok Habakuk, ruská ikona z první čtvrtiny 18. století.Prorok Habakuk, ruská ikona z první čtvrtiny 18. století.Zdroj: Wikimedia Commons, 18 century icon painter, Public domain V tomto případě jde o slovo odvozenéod jména starozákonního proroka Abakuka (hebrejsky Chavakuk). Ten pravděpodobně působil jako oficiální chrámový prorok v Jeruzalémě za vlády krále Jójakíma. Kdy a jak se stal z židovského tvůrce Knihy Abakuk v představách naší společnosti mouřenín, to je záhada.

Mimochodem, mouřenín: Ottův slovník naučný nás informuje, že tento výraz pochází z latinského Maurus (německy Mohr, česky Maur). Zvláště tak byli nazýváni „muhammedánští obyvatelé severní Afriky“. V dějinách literatury je samozřejmě nejznámějším Maurem Shakespearův Othello.

Ve svém druhém významu se ovšem habakuk používá stejně jako habaděj. „Další šanci ti už nedám, možností, jak to napravit, jsi měl habakuk!“ Tady je zvláštní, že ta dvě slůvka znějí skoro stejně, ale ve skutečnosti spolu nesouvisejí. Příslovce míry „habaděj“ ve smyslu „velmi mnoho“ lze patrně považovat za zkráceninu staročeského spojení „hanba dieti“ (hanba mluvit).


Smrt pod příslibem ráje

Z Orientu k nám přišel i výraz hašašíra. Tím v zásadě označujeme halamu, pobudu, neupraveného, ale také nespolehlivého a vůbec prapodivného, nepřijatelného člověka. Asasíni neboli hašašíni (z arabského „Ḥashshāshīn“) byli mezi lety 1080 a 1273 n. l. perským a syrským tajným hnutím, de facto sektou, vyznávající šíitskou tradici islámu. Od jisté doby se jim říkalo nizárijští ismáílité.

Vědec, fyzik, chemik a manažer Pavel Banáš hostem Deníku s nadhledem
Budoucnost vědy? Propojování a vědci musí mít tah na branku, říká Pavel Banáš

Zakladatel sekty, imám Hasan-ibn-Sabbáh, podle legendy nechal na svém hradě Alamút (v dnešním Íránu) zbudovat překrásnou zahradu, kam přiváděl bojovníky omámené hašišem (odtud „hašašíni“) se slovy, že právě vstoupili do ráje. Sugeroval jim, že takový ráj znovu spatří, pokud pro svého vůdce zemřou v boji mučednickou smrtí. Proto byli asasíni jako válečníci tak nebojácní: umírali s radostnou představou, jaká nádhera je čeká po životě zemském.

V současné angličtině označuje slovo „assassin“ atentátníka. Dodejme: sebevražedného. My jsme zůstali u relativně neškodného hašašíry.

O čem je seriál Slovíčkaření

Některé výrazy člověku vrtají hlavou. Nelze je bezezbytku pochopit, pokud se nevydáme nazpět v čase a neprojdeme s nimi celou historii jejich vzniku, užití a proměn. Slůvka jako vůči, vesměs, zebvrubně. Nezní vám trochu tajemně? Určitá záhadnost je však jen pozůstatkem dávných, dnes už poněkud nesrozumitelných dob a zvyků.

Jakmile se vžijeme do myšlení našich předků, porozumíme i způsobu, jakým utvářeli českou řeč. A právě české řeči se věnuje seriál Deníku s názvem Slovíčkaření.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Facebook Deník Styl je tu pro každéhoZdroj: Deník/Denisa Lottmannová