Kulturní akci spolupořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Koncertem poděkovala veřejnosti za štědrost, s jakou přispívá do aktuální Tříkrálové sbírky a také všem dobrovolníkům, kteří se na charitativní akci podílejí.

„Koncert se povedl, lidé tleskali a bylo jich tolik, že museli v kostele i stát. Ve sbírce máme momentálně sedm set čtyřicet dva tisíc korun," sdělila koordinátorka charitativní iniciativy Veronika Dobrovolná.

Tříkrálová sbírka na Žďársku začala 2. ledna. Dohromady téměř šestnáct set koledníků putovalo nebo stále ještě prochází městy a obcemi okresu se zapečetěnými kasičkami a žádá o finanční podporu charitních projektů. Jedním z nich je například služba takzvané Osobní asistence, v jejímž rámci pracují asistenti Oblastní charity přímo v domácnostech lidí.

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky se podle ředitelky žďárské charity Jany Zelené využívají převážně na aktivity, na které by se jen těžko hledaly zdroje odjinud. „Může se například jednat o krytí investičních nákladů na zakoupení automobilu pro naše terénní služby, protože díky těmto vozům můžeme být velmi flexibilní a pomáhat tam, kde je nás v danou chvíli opravdu třeba," říká Jana Zelená

Dále se ze sbírky kryjí náklady na nutné rekonstrukce budov charity, aby byly přístupnější uživatelům a odpovídaly jejich požadavkům. „Někdy se nepodaří získat potřebné množství financí k udržení provozu některého zařízení, proto nám finanční podpora právě z Tříkrálové sbírky velmi pomáhá," dodává Zelená.

V charitě se nyní postupně otevírají kolednické kasičky. „Každá pokladnička je rozpečetěna, počty bankovek a mincí zaznamenány a na tomto základě je pak určena celková částka, která musí odpovídat částce vložené na sbírkový účet," vysvětluje ředitelka Zelená.

Tříkrálová sbírka oficiálně končí ve středu 14. ledna. Konečná hodnota výtěžku bude známa koncem týdne.